Праћење телеграма

Пратите статус – Телеграма

Алат „Пратите статус” омогућава добијање информација о датуму, времену, месту и статусу Вашег телеграма од момента пријема у систем.

Идентификација телеграма

Сваки телеграм у систему има свој пријемни (идентификациони) број.

Уношењем пријемног броја и притиском на дугме „Пратите”, покрећете поступак претраге.

Резултат претраге

Резултат претраге је приказ промена статуса за тражени телеграм: датум, место (пошта) и статус.

Фаза

Поступак уручења телеграма обавља се у четири фазе:

 • Пријем
 • Приспеће
 • Задужење
 • Уручење

Статус

Списак могућих статуса телеграма:

 • Примљен
 • Приспео
 • Задужен за доставу
 • Наредна достава
 • Извештен
 • Преусмерен
 • Отпремљен
 • Враћен
 • Уручен

Контакт центар Поште

Уколико претрагом нисте добили жељену информацију, молимо Вас да позовете Контакт центар Поште на телефон 0700 100 300.

Шта је сврха система „Track and Trace”?

Систем за електронско праћење телеграма („Track and Trace”) омогућава кориснику услуге телеграм да у сваком тренутку сазна његов статус: да ли је приспео у одредишну пошту, да ли је уручен, враћен, преусмерен.

Да ли се статуси телеграма могу пратити у систему „Track and Trace”?

У систему „Track and Trace” могу се пратити статуси телеграма.

Како можемо да остваримо услугу „Track and Trace”?

Услугу електронског праћења телеграма корисник остварује предајом телеграма, раднику Поште или оператеру Call центра.

Да ли се прате телеграми у иностранству?

Сви примљени телеграми за међународни саобраћај, одмах се отпреме у одредишну земљу, где наше Предузеће нема могућност увида у статус.

Шта значи статус „Отпремљен“, за телеграме који су примљени за иностранство?

Апликација “Пратите статус - Телеграма” предвиђена је за телеграме у унутрашњем саобраћају. За телеграме у међународном саобраћају иста пружа информацију само до статуса - Отпремљен. Наведено значи да се статуси за телеграм у међународном саобраћају евидентирају само до отпреме телеграма из наше земље, након чега наше Предузеће нема могућност увида у даље статусе.

У којим ситуацијама се телеграм раздужује са статусом „Враћен“?

Телеграми за које се приликом покушаја доставе утврди неуручивост, (адреса недовољна, непознат, пресељен, не прима,…), или уколико је прошао рок за уручење телеграма у пошти, враћају се пошиљаоцу телеграма са назначеним разлогом о неуручењу телеграма.