SMS

Poštovane kolege,

Odlukom v. d. direktora Pošte Srbije, Zorana Đorđevića, a u cilju obezbeđenja bržeg protoka informacija, ideja, sugestija i predloga između zaposlenih i menadžmenta na svim organizacionim nivoima, uvedena je posebna telefonska linija za zaposlene u Preduzeću.

Pozivanjem broja telefona 011 3607 543 svaki radnik Pošte bilo gde u Republici Srbiji sada može ostaviti sugestiju, komentar, podršku, kritiku, žalbu i molbu, i imaće mogućnost da periodično razgovara sa v. d. direktorom Preduzeća i izvršnim direktorima. O terminima ćete biti obavešteni.

Pozivi će biti omogućeni svakog radnog dana od 8 do 20 časova i danima vikenda od 8 do 15 časova.

Verujemo da su otvorena komunikacija, uvažavanje mišljenja zaposlenih i uzajamno poverenje ključne vrednosti u poslovanju i zato ćemo ih neprekidno negovati i razvijati, a vas, poštovane kolege, želimo da čujemo i saslušamo, sve u želji da unapredimo poslovanje naše Pošte.