Onlajn prevare - Tipične onlajn prevare

Digitalizacija, nove tehnologije, online plaćanja i upotreba interneta postali su svakodnevnica svih nas. Međutim, i zlonamerne osobe dobile su mogućnost velikog broja alata kojima mogu namamiti i prevariti korisnike koji bi želeli da brže završe neku kupovinu ili pronađu određeni sadržaj.

Potrebno je da budemo svesni da su napadači izuzetno maštoviti i puni ideja, i da se novi načini pokušaja prevare pojavljuju svakodnevno.

Postoji nekoliko tipičnih prevara koje se sreću, i koje zloupotrebljavaju ime i logotip Pošte Srbije, i usluga koje preduzeće pruža, poput Post-ekspres usluge.

Počinioci ovih prevara, najčešće koriste SMS poruke ili onlajn aplikacije za razmenu poruka (Viber, WhatsApp i slično), i imejlove sa namerom krađe ličnih podataka i podataka o platnim karticama, a sve u cilju ostvarivanja finansijske dobiti.

Molimo vas da uvek obratite pažnju od koga ste dobili poruku, kao i da budete dodatno oprezni ukoliko primite bilo kakav sumnjivi sadržaj. Ukoliko primetite da je poruka napisana lošim srpskim jezikom, ili su izmešana dva pisma – latinica i ćirilica, ili dva jezika – engleski i srpski, najverovatnije se radi o prevari.

Primeri prevara

Meta ovog tipa prevare su lica koja vrše prodaju na kupoprodajnim sajtovima. Njima se putem neke od aplikacija za komunikaciju, obično na lošem srpskom jeziku, javljaju navodni kupci sa nepoznatim brojevima telefona koji su najčešće iz inostranstva. Od prodavca se zahteva da odgovori da li je proizvod dostupan za prodaju, nakon čega mu se, navodno u ime administratora platforme za e-trgovinu, dostavlja link sa objašnjenjem da je navodni kupac već uplatio sredstva preko aplikacije „Post ekspresa“ i od prodavca traži da u određena polja unese podatke sa bankovne kartice (broj kartice i CVV broj) kako bi se izvršila uplata prodavcu. Kada prodavac unese podatke, lice koje vrši prevaru ima mogućnost da podigne sva raspoloživa sredstva sa bankovnog računa prodavca, nakon čega prekida svaku vrstu komunikacije sa istim.

Upozoravamo: Pošte Srbije, odnosno Post ekspres, ne nude ovakav vid razmene finansijskih sredstava između prodavca i kupca.

Meta ove prevare mogu biti svi korisnici mobilne telefonije. Počinioci prevare šalju SMS poruku kojim korisnika obaveštavaju o navodnom prispeću porudžbine ili bilo koje druge pošiljke, kao i da je za isporuku potrebno da plate određene troškove. Klikom na link u SMS poruci, otvara se prevarna internet stranica na kojoj se od korisnika traži da u odgovarajuća polja unese broj svoje bankovne kartice i CVV broj.

Upozoravamo: Pošta Srbije od korisnika nikada ne zahteva ovakav način plaćanja za isporuku bilo koje vrste pošiljaka. Potrebno je da obavezno obratite pažnju na link na veb stranici na kojoj se od vas zahteva davanje nekih ličnih podataka. Napadači se uglavnom trude da link bude što sličniji originalnom linku, pa tako na primer umesto posta.rs oni mogu napisati posta-rs.com, rsposta.com, possta.rs ili bilo koju drugu kombinaciju koja na prvi pogled liči na pravi domen Pošte Srbije.

Korisnici dobijaju elektronsku poštu (imejlove) sa prevarnih imejl adresa sa lažnim domenima koji mogu podsećati na domen Pošte Srbije. U ovim mejlovima korisnici se obaveštavaju da je za njih navodno pristigao paket, preporučena ili neka druga pošiljka, ali da nisu mogli biti isporučeni jer nije uplaćen određeni iznos novca za navodne troškove (počinioci navode carinske, poštanske ili neke druge troškove). Od korisnika se traži da klikne na određeni link koji ga vodi na lažnu stranicu Pošte Srbije na kojoj se zahteva plaćanje unosom podataka sa bankovne kartice.

Upozoravamo: Pošta Srbije sa svojim korisnicima nikada ne komunicira putem imejl poruka, niti od njih traži onlajn plaćanje za realizaciju bilo koje vrste poštanskih usluga.