Info - Servisne informacije

U naselju Mur opštine Novi Pazar na adresi Mur bb otpočela je sa radom ugovorna pošta 36317 Mur, organizovana kao dostavna pošta sa jednim dostavnim rejonom i automatizovanim šalterom.

Pošta pruža usluge uplate–isplate, prijema, isporuke i dostave pošiljaka, u radnom vremenu od ponedeljka do petka od 8 do 16 časova, subotom od  8 do 13 časova.

Ugovorna pošta opslužuje stanovnike naselja Mur i Paralovo, sa 5.500 stanovnika u 1.180 domaćinstava. Najbliža pošta je 36319 Novi Pazar, na udaljenosti 2,5 km.

 

Nova pošta 21110 Novi Sad otpočela je sa radom na železničkoj stanici u Novom Sadu, Jaše Tomića 4. Smeštena je na šalterima 7 i 8, u holu železničke stanice.

Pošta pruža usluge prijema pošiljaka i platne usluge – uplate i isplate novca, za 6.800 stanovnika ovog dela grada – oko 3.750 domaćinstava  i 455 pravnih lica.

Radno vreme je od ponedeljka do petka od 8 do 20 časova, subotom od 8 do 14 časova.

 

Pošta 32107 Čačak otpočela je sa radom na adresi Stoje Tošić 12d u Čačku, na lokaciji dosadašnjeg izdvojenog šaltera.

Pošta je prijemna, sa dva automatizovana šaltera, i pruža širi asortiman usluga – uplate-isplate, prijem svih vrsta pošiljaka i prodaju poštanskih proizvoda.

Radno vreme je od ponedeljka do petka od 8 do 18, subotom od 8 do 14 časova.

Pošti gravitira oko 10.000 stanovnika ovog dela grada – 3.370 domaćinstava i više od 420 pravnih lica. Najbliža joj je pošta 32101 Čačak 1 na adresi Gradsko šetalište 28, udaljena 1.800 metara.

Na osnovu Uredbe („Službeni glasnik RS” 27/2022), prodaja doplatne marke „Krov 2022” počela je 7. marta 2022. godine i trajaće do 20. marta 2022. godine.

Doplatna marka iznosi 10,00 dinara.

Pošta 37218 Skorica otpočela je sa radom na adresi Skorica bb u ovom naselju, na lokaciji dosadašnjeg izdvojenog korporativnog šaltera.

Pošta je organizovana kao prijemna, sa jednim automatizovanim šalterom, i nudi usluge šireg asortimana – uplate-isplate, prijem svih vrsta pošiljaka i prodaju poštanskih proizvoda.

Radno vreme je radnim danima od ponedeljka do petka od 8 do 12 časova.

Pošti Skorica 37218 gravitira oko 1.700 stanovnika – više od 500 domaćinstava i 30 pravnih lica. Od najbliže pošte 37213 Novi Bračin udaljena je 9,4 km.