Info - Servisne informacije

Ugovorna pošta 11013 Beograd 159, otpočela je sa radom u objektu supermarketa „Univereksport” na adresi Šajkaška 20.

Pošta obavlja usluge platnog prometa – uplate i isplate, kao i prijem pošiljaka u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

Radno vreme je od ponedeljka do petka od 10 do 17 časova, subotom od 9 do 14 časova.

U prostorijama uslužnog centra Gradske opštine Stari grad u Makedonskoj 42, otvoren je korporativni šalter pošte 11103 Beograd 4.

Na šalteru se pružaju usluge uplate i isplate novca. Radno vreme je od ponedeljka do petka od 8 do 15 časova.

 

U naselju Mur opštine Novi Pazar na adresi Mur bb otpočela je sa radom ugovorna pošta 36317 Mur, organizovana kao dostavna pošta sa jednim dostavnim rejonom i automatizovanim šalterom.

Pošta pruža usluge uplate–isplate, prijema, isporuke i dostave pošiljaka, u radnom vremenu od ponedeljka do petka od 8 do 16 časova, subotom od  8 do 13 časova.

Ugovorna pošta opslužuje stanovnike naselja Mur i Paralovo, sa 5.500 stanovnika u 1.180 domaćinstava. Najbliža pošta je 36319 Novi Pazar, na udaljenosti 2,5 km.

 

Nova pošta 21110 Novi Sad otpočela je sa radom na železničkoj stanici u Novom Sadu, Jaše Tomića 4. Smeštena je na šalterima 7 i 8, u holu železničke stanice.

Pošta pruža usluge prijema pošiljaka i platne usluge – uplate i isplate novca, za 6.800 stanovnika ovog dela grada – oko 3.750 domaćinstava  i 455 pravnih lica.

Radno vreme je od ponedeljka do petka od 8 do 20 časova, subotom od 8 do 14 časova.

 

Pošta 32107 Čačak otpočela je sa radom na adresi Stoje Tošić 12d u Čačku, na lokaciji dosadašnjeg izdvojenog šaltera.

Pošta je prijemna, sa dva automatizovana šaltera, i pruža širi asortiman usluga – uplate-isplate, prijem svih vrsta pošiljaka i prodaju poštanskih proizvoda.

Radno vreme je od ponedeljka do petka od 8 do 18, subotom od 8 do 14 časova.

Pošti gravitira oko 10.000 stanovnika ovog dela grada – 3.370 domaćinstava i više od 420 pravnih lica. Najbliža joj je pošta 32101 Čačak 1 na adresi Gradsko šetalište 28, udaljena 1.800 metara.