Info - Servisne informacije

Nova pošta 11031 Beograd 131 otvorena je na opštini Čukarica, na adresi Časlava Veljića 13 u naselju Bele vode–Rupčine.

Pošta ima dva automatizovana šaltera i pruža usluge prijema pošiljaka, uplate-isplate i prodaju poštanskih proizvoda.

Radno vreme je od ponedeljka do petka od 8 do 19, subotom od 8 do 14 časova.

Pošta pruža usluge za 7.000 stanovnika – 2.935 domaćinstava i 460 pravnih lica, a najbliža joj je 11133 Beograd 91 u ulici Ratka Resanovića 1, udaljena oko 450 metara.

Pošta 32108 Čačak počela je sa radom na adresi Ljubić kej 11, na lokaciji dosadašnjeg izdvojenog korporativnog šaltera.

Pošta je organizovana kao prijemna, sa širim asortimanom usluga i sa dva automatizovana šaltera, na kojima se obavljaju uplate-isplate, prijem svih vrsta pošiljaka i prodaja poštanskih proizvoda.

Radno vreme pošte je od ponedeljka do petka od 8 do 18, subotom od 8 do 14 časova.

Pošti gravitira oko 8.000 stanovnika – blizu 2.680 domaćinstava i 425 pravnih lica. Najbliža pošta 32103 Čačak  nalazi se u Heroja Đurakića 1 i udaljena je 900 metara.

Ugovorna pošta 11013 Beograd 159, otpočela je sa radom u objektu supermarketa „Univereksport” na adresi Šajkaška 20.

Pošta obavlja usluge platnog prometa – uplate i isplate, kao i prijem pošiljaka u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

Radno vreme je od ponedeljka do petka od 10 do 17 časova, subotom od 9 do 14 časova.

U prostorijama uslužnog centra Gradske opštine Stari grad u Makedonskoj 42, otvoren je korporativni šalter pošte 11103 Beograd 4.

Na šalteru se pružaju usluge uplate i isplate novca. Radno vreme je od ponedeljka do petka od 8 do 15 časova.

 

U naselju Mur opštine Novi Pazar na adresi Mur bb otpočela je sa radom ugovorna pošta 36317 Mur, organizovana kao dostavna pošta sa jednim dostavnim rejonom i automatizovanim šalterom.

Pošta pruža usluge uplate–isplate, prijema, isporuke i dostave pošiljaka, u radnom vremenu od ponedeljka do petka od 8 do 16 časova, subotom od  8 do 13 časova.

Ugovorna pošta opslužuje stanovnike naselja Mur i Paralovo, sa 5.500 stanovnika u 1.180 domaćinstava. Najbliža pošta je 36319 Novi Pazar, na udaljenosti 2,5 km.