Info - Servisne informacije

Pošta 22214 Šuljam od danas pruža usluge na adresi Slobodana Bajića broj 1, u naselju Šuljam opštine Sremska Mitrovica.

Dostavna pošta, sa jednim dostavnim rejonom i jednim automatizovanim šalterom, pruža usluge prijema i dostave pošiljaka i platne usluge – uplata/isplata.

Radno vreme je utorkom i četvrtkom od 7 do 10.30 časova. 

Gravitira joj oko 630 stanovnika – 264 domaćinstava i 13 pravnih lica, a najbliža joj je pošta 22213 Grgurevci, u ulici Palih boraca 67a, na udaljenosti od 2.8 km.

Ugovorna pošta 35246 Stubica, otpočela je sa radom na adresi Svetog Romana 14 u Stubici. Pošta je organizovana kao dostavna, sa jednim dostavnim rejonom i automatizovanim šalterom, i pruža usluge uplate i isplate, prijema, isporuke i dostave pošiljaka.

Radno vreme je od ponedeljka do petka od 7 do 14 časova.

Pošta 35246 Stubica opslužuje 1.800 stanovnika u 613 domaćinstava, a najbliža joj je pošta 35254 Popovac na udaljenosti od 5 kilometara.

U prostorijama Mesne zajednice Batajnica, u okviru jedinstvenog upravnog mesta, na adresi Pukovnika Milenka Pavlovića 3, otvoren je izdvojeni korporativni šalter pošte 11281 Beograd 108.

Izdvojeni šalter obavlja usluge platnog prometa  - uplate i isplate, kao i usluge prijema pošiljaka.

Radno vreme je od ponedeljka do petka od 8 do 15.30 časova.

 

Nova pošta 11031 Beograd 131 otvorena je na opštini Čukarica, na adresi Časlava Veljića 13 u naselju Bele vode–Rupčine.

Pošta ima dva automatizovana šaltera i pruža usluge prijema pošiljaka, uplate-isplate i prodaju poštanskih proizvoda.

Radno vreme je od ponedeljka do petka od 8 do 19, subotom od 8 do 14 časova.

Pošta pruža usluge za 7.000 stanovnika – 2.935 domaćinstava i 460 pravnih lica, a najbliža joj je 11133 Beograd 91 u ulici Ratka Resanovića 1, udaljena oko 450 metara.

Pošta 32108 Čačak počela je sa radom na adresi Ljubić kej 11, na lokaciji dosadašnjeg izdvojenog korporativnog šaltera.

Pošta je organizovana kao prijemna, sa širim asortimanom usluga i sa dva automatizovana šaltera, na kojima se obavljaju uplate-isplate, prijem svih vrsta pošiljaka i prodaja poštanskih proizvoda.

Radno vreme pošte je od ponedeljka do petka od 8 do 18, subotom od 8 do 14 časova.

Pošti gravitira oko 8.000 stanovnika – blizu 2.680 domaćinstava i 425 pravnih lica. Najbliža pošta 32103 Čačak  nalazi se u Heroja Đurakića 1 i udaljena je 900 metara.