Info - Servisne informacije

Pošta 11427 Vranić počela je danas sa radom u novom adaptiranom prostoru u objektu Doma kulture, na adresi Trg palih boraca i žrtava fašističkog terora 2, u Vraniću.

Radno vreme pošte je od ponedeljka do petka od 8.30 do 14.30 časova, subotom od 8.30 do 14 časova.

Ugovorna pošta 11327 Novo Selo, otvorena je na adresi Kralja Petra Prvog 103 u Novom Selu, u objektu Doma kulture (na državnom putu IIA reda 158, deonica Velika Plana-Lapovo).

Dostavna pošta, sa jednim automatizovanim šalterom i jednim dostavnim rejonom, pruža usluge uplate i isplate i prijema pošiljaka.

Radno vreme je od ponedeljka do petka od 7.30 do 12.30 časova, subotom od 8 do 12 časova.

Pošta opslužuje stanovnike Novog Sela, naselja sa 1.230 stanovnika u 370 domaćinstava. Najbliža joj je pošta 11325 Markovac, udaljena 4 km.

Ugovorna pošta 11274 Ugrinovci počela je sa radom na adresi Nova 4. broj 73, u naselju Grmovac u Ugrinovcima.

Dostavna pošta, sa jednim dostavnim rejonom i jednim automatizovanim šalterom, pruža usluge prijema pošiljaka i platne usluge – uplata/isplata.

Radno vreme je od ponedeljka do petka od 8.30 do 18, subotom od 8.30 do 13 časova.

Pošti gravitira 1.070 stanovnika – 380 domaćinstava.

Ugovorna pošta 23310 Kikinda otvorena je u Sportskom centru „Jezero” u Kikindi, na adresi Branka Vujina bb.

Pošta 23310 Kikinda je prijemno-isporučna pošta, koja poštanske usluge korisnicima pruža na jednom automatizovanom šalteru.

Radno vreme je od ponedeljka do petka od 8 do 18 časova, subotom od 8 do 14 časova.

Novoj pošti gravitira 1.300 stanovnika – 500 domaćinstava i 30 pravnih lica. Na udaljenosti od 1,1 km nalazi se najbliža pošta 23302 Kikinda.

Pošta 23312 Banatsko Veliko Selo počela je sa radom u novom poslovnom prostoru u okviru Mesne zajednice Banatsko Veliko Selo, na adresi Omladinska 2.

Pošta 23312 Banatsko Veliko Selo dostavna je pošta, pruža usluge novčanog poslovanja, kao i prijema, isporuke i dostave pošiljaka, za oko 2.520 stanovnika u 1.080 domaćinstava.

Radno vreme pošte sa korisnicima je radnim danima od ponedeljka do petka od 7 do 14 časova.