Info - Servisne informacije

Korporativni šalter pošte 35250 Paraćin otpočeo je sa radom u okviru novootvorenog Jedinstvenog upravnog mesta Opštine Paraćin, na adresi Tome Živanovića 10.

Šalter pruža finansijske i poštanske usluge, u radnom vremenu od 7.30 do 15.30 časova radnim danima.

Izdvojenom šalteru gravitira oko 6.180 stanovnika centra Paraćina, odnosno 2.455 domaćinstava, dok će rad Jedinstvenog upravnog mesta Opštine Paraćin obuhvatiti i druge institucije i preduzeća koja pružaju usluge građanima, kao što su Poreska uprava, šalter Ministarstva unutrašnjih poslova za izdavanje ličnih dokumenata, šalter za socijalna davanja iz budžeta, službu  Republičkog geodetskog zavoda, Matičnu službu, i druga opštinska javna preduzeća i organe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korporativni šalter pošte 35250 Paraćin otpočeo je sa radom u okviru novootvorenog Jedinstvenog upravnog mesta Opštine Paraćin, na adresi Tome Živanovića 10.

Šalter pruža finansijske i poštanske usluge, u radnom vremenu od 7.30 do 15.30 časova radnim danima.

Izdvojenom šalteru gravitira oko 6.180 stanovnika centra Paraćina, odnosno 2.455 domaćinstava, dok će rad Jedinstvenog upravnog mesta Opštine Paraćin obuhvatiti i druge institucije i preduzeća koja pružaju usluge građanima, kao što su Poreska uprava, šalter Ministarstva unutrašnjih poslova za izdavanje ličnih dokumenata, šalter za socijalna davanja iz budžeta, službu  Republičkog geodetskog zavoda, Matičnu službu, i druga opštinska javna preduzeća i organe.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pošta 11427 Vranić počela je danas sa radom u novom adaptiranom prostoru u objektu Doma kulture, na adresi Trg palih boraca i žrtava fašističkog terora 2, u Vraniću.

Radno vreme pošte je od ponedeljka do petka od 8.30 do 14.30 časova, subotom od 8.30 do 14 časova.

Ugovorna pošta 11327 Novo Selo, otvorena je na adresi Kralja Petra Prvog 103 u Novom Selu, u objektu Doma kulture (na državnom putu IIA reda 158, deonica Velika Plana-Lapovo).

Dostavna pošta, sa jednim automatizovanim šalterom i jednim dostavnim rejonom, pruža usluge uplate i isplate i prijema pošiljaka.

Radno vreme je od ponedeljka do petka od 7.30 do 12.30 časova, subotom od 8 do 12 časova.

Pošta opslužuje stanovnike Novog Sela, naselja sa 1.230 stanovnika u 370 domaćinstava. Najbliža joj je pošta 11325 Markovac, udaljena 4 km.

Ugovorna pošta 11274 Ugrinovci počela je sa radom na adresi Nova 4. broj 73, u naselju Grmovac u Ugrinovcima.

Dostavna pošta, sa jednim dostavnim rejonom i jednim automatizovanim šalterom, pruža usluge prijema pošiljaka i platne usluge – uplata/isplata.

Radno vreme je od ponedeljka do petka od 8.30 do 18, subotom od 8.30 do 13 časova.

Pošti gravitira 1.070 stanovnika – 380 domaćinstava.

Ugovorna pošta 23310 Kikinda otvorena je u Sportskom centru „Jezero” u Kikindi, na adresi Branka Vujina bb.

Pošta 23310 Kikinda je prijemno-isporučna pošta, koja poštanske usluge korisnicima pruža na jednom automatizovanom šalteru.

Radno vreme je od ponedeljka do petka od 8 do 18 časova, subotom od 8 do 14 časova.

Novoj pošti gravitira 1.300 stanovnika – 500 domaćinstava i 30 pravnih lica. Na udaljenosti od 1,1 km nalazi se najbliža pošta 23302 Kikinda.