Info - Servisne informacije

Ugovorna pošta 36327 Novi Pazar otvorena je na adresi Save Kovačevića 98.

Pošta 36327 Novi Pazar pruža usluge uplate i isplate novca i prijema pošiljaka.

Radno vreme je radnim danima i nedeljom – od 8 do 15 časova.

Na osnovu člana 2. stav 2. Zakona o izdavanju doplatne poštanske marke („Službeni glasnik RS”, broj 61/05) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon), Vlada donosi  U R E D B U o izdavanju doplatne poštanske marke „KROV 2024”.

Prodaja doplatne marke „KROV 2024” počinje 15. aprila 2024. godine i trajaće do 28. aprila 2024. godine. 

Doplatna marka iznosi 10,00 dinara.

Pošta 23304 Kikinda počeće sa radom na novoj lokaciji u ulici Miloša Velikog 57 u Kikindi, u ponedeljak 15. aprila 2024. godine.

Pošta pruža usluge novčanog poslovanja, menjačnice i prijema i isporuke pošiljaka.

Radno vreme pošte 23304 Kikinda je radnim danima od 7 do 14 časova.

U periodu 6-7. aprila 2024. godine, za vreme Međunarodnog kongresa i sajma kozmetike ,,Dodir Pariza”, pošta 11146 Beograd 46 na Beogradskom sajmu radiće po izmenjenom radnom vremenu, od 10.30  do 17.30 časova.

Izdvojena pošta 18427 Blace otvorena je u objektu Policijske stanice u Blacu, na adresi Karađorđeva broj 18.

Pošta pruža usluge uplate i isplate novca i prijema pošiljaka.

Radno vreme je radnim danima od 8 do 15.30 časova.