Info - Servisne informacije

Javna prodaja sadržine neisporučivih pošiljaka održaće se 17. decembra 2019. godine od 10-15 časova u prostorijama pošte 11000 Beograd, ul. Savska br. 2, Beograd.

Javna prodaja sadržine neisporučivih pošiljaka održaće se 16. decembra 2019. godine od 12-14 časova u prostorijama aneksa pošte 19210 Bor, ul. Đorđa Vajferta br. 1, Bor.

Prilikom predaje vrednosnih i otkupnih pošiljaka korisnici ili lica koja su opunomoćena za predaju poštanskih pošiljaka, dužni su da pokažu ličnu ispravu sa fotografijom, radi evidentiranja registarskog broja lične isprave.

Navedenu proceduru poštanski operatori su u obavezi da sprovode u skladu sa Zakonom o poštanskim uslugama (koji je stupio na snagu 8.11.2019. o. g.), u cilju utvrđivanja identiteta pošiljaoca, a radi sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, kao i sprečavanja prometa robe neregistrovanih subjekata, čime se obezbeđuje i veći nivo zaštite za sve učesnike u tokovima poštanskog saobraćaja. U toku primene ove procedure JP „Pošta Srbije” je dužna da se prema podacima o pošiljaocu odnosi na način propisan zakonom kojim se uređuje tajnost podataka.

Javna prodaja sadržine neisporučivih pošiljaka održaće se 29. novembra 2019. godine u 11.30 časova u prostorijama pošte 26101 Pančevo, ul. Svetog Save br.11, Pančevo.

Javna prodaja sadržine neisporučivih pošiljaka održaće se 25. novembra 2019. godine od 14 časova u prostorijama pošte 35000 Jagodina, ul. Narodnog fronta br.2, Jagodina.