Info - Servisne informacije

Pošta Srbije je, u skladu sa Instrukcijom Narodne banke Srbije, omogućila korisnicima sa navršenih 65 i više godina života da međunarodni transfer novca (međunarodna poštanska uputnica, MoneyGram i Western Union) prime:

  • isplatom ovlašćenom licu davanjem jednokratnog punomoćja, ili
  • isplatom novca na kućnoj adresi primaoca.

Obrazac jednokratnog punomoćja možete preuzeti ovde.

Prihvataju se i punomoćja sačinjena u slobodnoj formi (napisana rukom) pod uslovom da sadrže sve elemente predviđene propisanim obrascem. Punomoćje ne mora biti overeno kod nadležnog organa. Prilikom isplate punomoćnik podnosi potpisano punomoćje i lične karte davaoca punomoćja i punomoćnika.

Zahtev za isplatu međunarodnog transfera novca na kućnoj adresi, primaoci mogu uputiti pozivanjem broja telefona 011 3607 700 radnim danima od 8 do 16 časova i subotom od 9 do 14 časova. Isplata na adresi primaoca sprovodi se u skladu sa propisanim uputstvom o bezbednom načinu isplate, koji isključuje fizički kontakt prilikom primopredaje novca.

Zahvaljujemo korisnicima na ukazanom poverenju i razumevanju.

Ponovo je uspostavljen međunarodni poštanski saobraćaj sa Severnom Makedonijom. Prijem pismonosnih pošiljaka, EMS pošiljaka i paketa obavlja se za 55 destinacija.

Spisak destinacija možete pogledati ovde.

Počele su sa radom privremeno zatvorene pošte 23236 Novi Itebej (Košut Lajoša 15) i 23212 Ravni Topolovac (Sutjeska 2).

Privremeno se zatvaraju sledeće pošte: 22416 Ogar (Šumska 1) i 23269 Melenci (Zavod Banja Rusanda BB).

Pošta Srbije je, u saradnji sa Bankom Poštanskom štedionicom, obezbedila isplatu penzija i socijalnih davanja za korisnike Banke Poštanske štedionice sa navršenih 65 i višegodina života, na šalterima pošta, na osnovu jednokratnog Punomoćja.

 Obrazac punomoćja nalazi se na linku.

Punomoćje mora sadržati:

  • osnovne generalije, odnosno podatke kako davaoca Punomoćja, tako i punomoćnika (ime i prezime, JMBG, adresu);
  • pun naziv banke i broj računa 200-xxxx-xx sa kojeg se vrši isplata (za socijalna davanja broj računa nije obavezan podatak);
  • tačan iznos novčanih sredstava – brojevima i slovima. (Ukoliko su se socijalna davanja isplaćivala na kućnoj adresi, a korisnik se opredeli za isplatu na osnovu Punomoćja iznos novčanih sredstava nije obavezan);
  • datum i mesto;
  • potpis davaoca Punomoćja, odnosno vlasnika računa.

Prihvataju se i punomoćja koja su izdata na obrascu Banke, na obrascu obajvljenom na internet stranici Narodne banke Srbije i sačinjena u slobodnoj formi ukoliko sadrže sve navedene elemente. Punomoćje ne mora biti overeno kod nadležnog organa.

Pored Punomoćja, punomoćnik dostavlja lična identifikaciona dokumenta davaoca Punomoćja i punomoćnika, i platnu – čekovnu karticu davaoca Punomoćja (kartica se ne dostavlja za socijalna davanja).

Dodatne informacije možete dobiti pozivom Kontakt centra Banke na broj telefona 011 20 20 292, ili korisničkog servisa Pošte Srbije na brojeve telefona 0700 100 300 ili 011 3607 788.

Pošta Srbije je ponovo uspostavila međunarodni poštanski saobraćaj sa Crnom Gorom, tako da se prijem pismonosnih pošiljaka, paketa (uključujući Post-eksport – Izvoz robe i PostPak usluge) kao i EMS pošiljaka, obavlja za 54 destinacije.

Spisak destinacija možete pogledati ovde.