Info - Servisne informacije

Pošte rade u redovnom režimu, kao i pre vanrednog stanja.

U svim poštama u dane isplate penzija pojačaće se kapaciteti, a  poslednja dva sata rada pošta biće organizovana isključivo za isplatu penzija korisnicima starijim od 65 godina.

U subotu, 9. maja, u poštama, termin za isplatu penzija korisnicima starijim od 65 godina je u periodu od 13 do 15 časova, osim manjih pošta u kojima je termin organizovan ranije - poslednja dva časa rada pošte.

Počele su sa radom pošte: 11144 Beograd 39 – Vojvode Stepe 298 ; 11192 Beograd 50 – Milorada Draškovića 28; 11136 Beograd 69 – Kosmajska 58 ; 11159 Beograd 111 – Radnička 63B ; 21114 Novi Sad – Bulevar Jovana Dučića 13; 23254 Šurjan – Maršala Tita 7 i 34202 Grošnica – Oktobarskih žrtava 226.

Privremeno je zatvorena pošta 11282 Petrovčić – Dušana Vukasovića 1.

U petak, 1. maja, radiće pošte na graničnim prelazima, kao i administrativnim prelazima Jarinje i Brnjak.

U subotu, 2. maja, biće otvorene 64 pošte. Spisak pošta koje će raditi možete pogledati ovde.

U nedelju, 3. maja, radiće 32 pošte. Spisak pošta možete pogledati ovde.

Počele su sa radom privremeno zatvorene pošte 22416 Ogar (Šumska 1), 23269 Melenci (Zavod Banja Rusanda BB) i 21128 Novi Sad (Oslobođenja 100), a privremeno je zatvorena pošta 23254 Šurjan (Maršala Tita 7).

Javno preduzeće „Pošta Srbije”, Beograd je usled proglašenog vanrednog stanja zbog javne opasnosti od širenja zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, po Odluci od dana 15. marta 2020. godine, objavljenoj u „Službenom glasniku RS”, broj 29/20, preduzelo niz aktivnosti u cilju suzbijanja širenja te zarazne bolesti i zaštite zdravlja zaposlenih i korisnika, u skladu sa propisima koji su na snazi i preporukama nadležnih državnih organa, radi obezbeđivanja uslova za zdrav i bezbedan rad i stvaranje preduslova za funkcionisanje procesa rada ovog preduzeća u uslovima vanrednog stanja. S tim u vezi, uređen je postupak bezbedne dostave poštanskih pošiljaka za vreme vanrednog stanja, odnosno poseban način uručenja poštanskih pošiljaka na adresi primaoca.

Uručenje poštanskih pošiljaka i telegrama na adresi primaoca za vreme vanrednog stanja vrši se bez neposrednog kontakta sa korisnikom (bez obzira da li je u pitanju primalac ili druga osoba koja po posebnim propisima može u ime primaoca primiti pošiljku), bez ulaženja u prostorije korisnika i na način da se ostvari preporučeno socijalno distanciranje na minimum od dva metra između korisnika i zaposlenog koji obavezno koristi ličnu zaštitnu opremu.

Registrovana pisma, paketi, post-ekspres pošiljke i telegrami uručuju se na adresi primaoca, bez kontakta sa korisnikom gde god je to moguće. U odnosu na propisani način uručenja (pre vanrednog stanja), umesto zahtevanog potpisa primaoca u dostavnom spisku, povratnici, zaposleni upisuje ime i prezime primaoca, kao i da je uručenje izvršeno bez potpisa primaoca, upisujući reči:  „bez potpisa”. Na isti način postupa se kada se vrši uručenje drugoj osobi koja po posebnim propisima može u ime primaoca primiti pošiljku ili telegram.

Procedura isporuke poštanskih pošiljaka, uređena opštim aktom Preduzeća, ostaje nepromenjena i u vreme vanrednog stanja.

 

Počev od utorka, 21. aprila, pošte će raditi  radnim danima od 9 do 16 časova. Izuzetak su pošte koje su pre uvođenja vanrednog stanja radile kraće od 16 časova, kao i pošte na graničnim i administrativnim prelazima, kojima se radno vreme  ne menja.