Info - Servisne informacije

RRJ „Pančevo, Sremska Mitrovica”, PJ „Sremska Mitrovica“ objavljuje oglas o javnoj prodaji robe sadržane u neisporučivim pošiljkama kojima je istekao rok čuvanja, koja će biti održana 08.10.2020. godine od 10 časova, u prostorijama pošte 22000 Sremska Mitrovica, Kralja Petra I br. 2, Sremska Mitrovica. Spisak robe možete pogledati ovde.

Pošta Srbije, kao članica Svetskog poštanskog saveza, redovno dobija i prati informacije vezane za međunarodni poštanski saobraćaj, a u cilju tačnog i pravovremenog informisanja, obaveštavamo korisnike usluga da još uvek nije došlo do pune normalizacije tokova u međunarodnom poštanskom saobraćaju.

U uslovima i daljeg trajanja pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 prispeće međunarodnog poštanskog materijala, kako u količini, tako i u dinamici – ne odvija se na način koji odgovara redovnom i nesmetanom funkcionisanju. To se, nažalost, neminovno reflektuje prema primaocima pošiljaka širom sveta, uključujući i Srbiju, u vidu otežanog prispeća i kašnjenja pošiljaka iz međunarodnog saobraćaja.

U takvim okolnostima, Pošta Srbije ni na koji način ne može da utiče na rad inostranih poštanskih operatora, te ni da odgovara za kašnjenja u prispeću međunarodnih pošiljaka uzrokovanih problemima pandemije zarazne bolesti. Na svojoj teritoriji, Pošta Srbije korisnicima pruža usluge bez ikakvog zastoja, a prispele pošiljke iz međunarodnog saobraćaja uručuju se primacu odmah nakon prispeća i sprovedenih carinskih procedura, u skladu sa Zakonom o poštanskim uslugama i ostalim propisima koji uređuju oblast poštanskog saobraćaja.

Takođe, ponovo skrećemo pažnju našim korisnicima na to da se status međunarodnih neregistrovanih pismonosnih pošiljaka, kakva je većina pošiljaka generisanih internet trgovinom, ne može pratiti na zvaničnim sajtovima poštanskih operatora, te odabirom takve usluge korisnici ostaju bez informacija o statusu pošiljke koju očekuju.

Budući da Pošta Srbije, kroz mehanizme saradnje sa svim međunarodnim poštanskim upravama, konstantno ulaže maksimalne napore da se dinamika prispeća i registrovanih i neregistrovanih pošiljaka pospeši, molimo korisnike naših usluga za strpljenje i pozivamo ih da se u slučaju svih nedoumica obrate našem Kontakt centru.

Na osnovu Uredbe Službenog glasnika RS br.108/2020 prodaja doplatne marke „Dečija nedelja” počinje danas, 05. oktobra 2020. godine i trajaće do 11. oktobra 2020. godine.

Doplatna marka iznosi 10,00 dinara.

Pošta 11460 Barajevo će od 1. 10. 2020. godine zbog radova  na adaptaciji prostorija biti privremeno preseljena na novu lokaciju, u objekat Opštinske uprave Barajevo, Svetosavska 2.

Na privremenoj lokaciji radno vreme pošte biće radnim danom od 8 do 18 časova i subotom od 8 do 14 časova, a korisnicima su na raspolaganju usluge na dva šalterska mesta.

Pošta će zbog preseljenja 30. 9. 2020. godine raditi skraćeno, do 16 časova.

RRJ „Smederevo, Požarevac, Zaječar, Bor”, Sedište RRJ - „Smederevo“ objavljuje oglas o javnoj prodaji robe sadržane u neisporučivim pošiljkama kojima je istekao rok čuvanja, koja će biti održana 02.10.2020. godine od 10 do 14 časova, u prostorijama sedišta RRJ Smederevo, Karađorđeva br. 10, Smederevo. Spisak robe možete pogledati ovde.