Pošta Srbije - Kolegijum direktora u Novom Sadu

17.2.2022.

Kolegijum direktora u Novom Sadu

Redovna sednica kolegijuma direktora JP „Pošta Srbije“ održana je danas u sedištu Radne jedinice „Novi Sad“. Kolegijum, kojim je predsedavao v.d direktora Zoran Đorđević, razmatrao je izveštaje o realizaciji tekućih i planskih zadataka svih organizacionih celina Preduzeća.

Ocenjeno je da stepen ispunjenja Programa poslovanja za 2022. godinu odgovara utvrđenoj dinamici i obimu, uz analizu organizacionih, kadrovskih, tehnoloških i finansijskih pitanja od značaja za postavljene ciljeve.

Nakon sednice Kolegijuma, direktor Đorđević je održao sasastanak i sa direktorima regionalnih radnih jedinica na kom su razmotreni specifični zahtevi i ključna pitanja poslovanja Preduzeća na regionalnom i lokalnom nivou.