Pošta Srbije - Održan sastanak poslovodstva i sindikata

2.3.2022.

Održan sastanak poslovodstva i sindikata

Vršilac dužnosti direktora JP „Pošta Srbije”, Zoran Đorđević, zajedno sa svim izvršnim direktorima i direktorima funkcija, održao je 1. marta u RPLC-u u Zemunu sastanak sa sindikatima koji su aktivni u Preduzeću. Poslovodstvo je predstavnike sindikata upoznalo sa rezultatima rada u poslednjih godinu dana, kao i sa najvažnijim poslovnim aktivnostima, pre svega u domenu materijalnog položaja zaposlenih i zarada.

Direktor Đorđević je posebno naglasio da je za njega i celo rukovodstvo, od samog dolaska na čelo Preduzeća, od posebnog značaja kontinuirano i redovno međusobno informisanje sa sindikatima uz unapređenje socijalnog dijaloga.

„Pokazali smo da imamo volju da radimo i da se menjamo na bolje, da od Pošte napravimo uspešno preduzeće. To potvrđuju i poslovni rezultati na kraju 2021. godine, koju smo uspešno završili i time stvorili osnov da tražimo i realizujemo povećanje mase za zarade od 10 procenata. Naš cilj je da budemo likvidni i da zajedno sa sindikatima radimo na rastu prihoda, jer su naš primarni cilj zadovoljni zaposleni”, rekao je Zoran Đorđević.

Takvo opredeljenje, između ostalog, potvrđuju i nova vozila koja su počela da stižu krajem godine, kao i 1.024 mopeda koji će stići do kraja meseca, ali i nove uniforme za zaposlene koje se očekuju tokom marta. Ove nabavke su posebno značajne imajući u vidu da nisu bile predviđene planom javnih nabavki za 2021. godinu koji je donelo prethodno rukovodstvo, ali su ubrzani pozitivan rast poslovanja od marta prošle godine, ostvareni pozitivan poslovni rezultat i racionalizacija poslovanja kroz smanjenje broja rukovodećih mesta i specijalnih savetnika, omogućili ulaganja u poboljšanje uslova rada zaposlenih.

Pozitivno poslovanje omogućilo je i značajno unapređenje kvaliteta i modernizaciju usluga Pošte, kao i uvođenje novih usluga i tehnologije zasnovane na digitalizaciji, pa nas tokom godine očekuje i uvođenje usluga mobilnog poštara, eNotara, nove mašine za sortiranje i e-komerca.

I u narednom periodu posebna briga biće usmerena na povećanje zarada i dalje unapređenje materijalnog i finansijskog položaja zaposlenih, a o načinima i vremenskim okvirima poslovodstvo će, kao i do sada, razgovarati sa sindikatima i zajedno sa njima donositi odluke koje su važne za zaposlene.

Poslovodstvo posebno radi na intenziviranju širenja poslovne mreže u cilju stvaranja veće dostupnosti usluga i rasta prihoda, pa je tako u planu otvaranje novih 300 pošta na teritoriji cele Srbije, koje bi najvećim delom trebalo da budu ugovorne pošte.

Direktor je apelovao na predstavnike sindikata da razgovaraju sa radnicima po dubini kolektiva, kako bi svi zaposleni bili upoznati sa merama koje se preduzimaju i ostvarenim rezultatima o kojima rukovodstvo redovno razmenjuje informacije sa predstavnicima sindikata.