Pošta Srbije - Novina u Pošti – komunikacija sa korisnicima preko VIBER-a

16.3.2022.

Novina u Pošti – komunikacija sa korisnicima preko VIBER-a

Pošta Srbije uvodi novi kanal komunikacije sa korisnicima putem VIBER poruka. Počev od 19. marta 2022. godine, informacije o prispeću post net uputnica, paketa ili post-ekspres pošiljaka za dostavu na adresi i obaveštenja o njihovom čuvanju za isporuku u pošti, Pošta Srbije će primaocima slati putem VIBER aplikacije.

Od 19. marta komunikacija će funkcionisati na način da se najpre šalje VIBER poruka, a ukoliko prijem poruke nije omogućen, jer mobilni telefon korisnika nije na internet mreži ili korisnik nema instaliranu VIBER aplikaciju, informacije o pošiljci i njenom statusu dobijaće se kao i do sada, u SMS poruci.

Ova novina preduzima se na zahtev velikog broja korisnika, a sa ciljem lakše i brže komunikacije sa korisnicima koji u velikom broju koriste VIBER aplikaciju kao kanal za razmenu poruka i obaveštenja, i prati ciljeve dalje modernizacije i unapređenja poštanskih usluga.