Pošta Srbije - Plaćanje poreskih obaveza bez popunjavanja uplatnica

7.4.2022.

Plaćanje poreskih obaveza bez popunjavanja uplatnica

Pošta Srbije omogućila je građanima da u svim poštama, na šalterima na kojima su instalirane fiskalne kase, ubuduće koriste uslugu generisanja instrukcija za plaćanje i za potrebe izmirenja obaveza prema Poreskoj upravi.

To znači da korisnici koji se opredele za ovu uslugu, koja je trenutno dostupna za obračun poreza na prenos apsolutnih prava u postupku prenosa vlasništva nad upotrebljivanim motornim vozilima - polovna vozila, više neće morati ručno da popunjavaju uplatnice za plaćanje poreskih obaveza.

Usluga generisanja instrukcija za plaćanje, koja korisnicima praktično omogućava da samo saopšte svoje podatke i vrstu usluge koju žele da plate, bez ručnog popunjavanja uplatnice, dostupna je od početka ove godine za plaćanje administrativnih taksi za Ministarstvo unutrašnjih poslova.