Pošta Srbije - Nova ekološka ambalaža za Post ekspres pošiljke

30.4.2022.

Nova ekološka ambalaža za Post ekspres pošiljke

JP „Pošta Srbije” u duhu društveno-odgovornog poslovanja i prakse, a prateći politiku Vlade Republike Srbije za zaštitu životne sredine, uvodi tipiziranu brendiranu ambalažu od recikliranog materijala za Post ekspres pošiljke, koju u upotrebu i prodaju uvodi 1. maja 2022. godine.

Ovim projektom Pošta Srbije aktivno doprinosi smanjenju zagađenja i očuvanju životne sredine, a ovakve i slične projekte planira i ubuduće. Nova tipizirana brendirana ambalaža za pakovanje Post ekspres pošiljaka je ambalaža od recikliranog materijala, sa različitim vrstama polietilenskih i kartonskih koverata u ponudi, od 1. maja će se naći u prodaji u poštama definisanim za prijem Post ekspres pošiljaka http://www.postexpress.rs/struktura/lat/usluge/prijem-danas-za-sutra-a-z.asp.

Raspon cena nove tipizirane brendirane ambalaže je od 9,00 do 30,00 dinara, najnižu cenu – 9,00 dinara imaće polietilenski koverat bez džepa tipa A, dok će se kartonski koverat sa džepom tipa B, prodavati po ceni od 30,00 dinara. U navedenom rasponu cena kreću se i druge koverte u ponudi, polietilenske koverte tipa B i C i kartonski koverat tipa B bez džepa.