Pošta Srbije - Pošta Srbije u poseti Svetskom poštanskom savezu u Bernu

12.5.2022.

Pošta Srbije u poseti Svetskom poštanskom savezu u Bernu

Delegacija Pošte Srbije, Zoran Đorđević, v.d. direktora, Nebojša Marković, izvršni direktor, i Dejan Šijak, direktor Funkcije poštanske mreže, boravi u radnoj poseti sedištu Svetskog poštanskog saveza (SPS) u Bernu, od 11. do 12. maja. Tokom boravka planirani su razgovori sa visokim zvaničnicima SPS-a. Takođe, predviđeno je učešće u okviru prolećnog zasedanja saveta za poštansku eksploataciju SPS-a.

Drugog dana, održan je sastanak sa Marjanom Osvaldom, zamenikom direktora SPS-a. Tema sastanka bio je nastavak i pravac razvoja poslovne saradnje. Prilikom ovog susreta, apostrofirana je već duže vreme izuzetno uspešna saradnja sa Fondom za kvalitet SPS-a na polju realizacije projekata u službi razvoja kvaliteta.

Planirano je i učestvovanje u radu skupštine Telematik kooperative, koja predstavlja institucionalni vid saradnje poštanskih operatora, sa ciljem unapređenja poštanske delatnosti pre svega kroz razvoj novih tehnologija.

Učešće u ovom mehanizmu saradnje omogućava poštanskim upravama – članicama angažovanje i rad u zajedničkim projektima iz oblasti razvoja poštanskih usluga baziranih na internetu, elektronsko-finansijskom poslovanju i novim elektronskim uslugama, kao i značajne olakšice pri korišćenju proizvoda i usluga i drugih rešenja od strane Centra za poštansku tehnologiju, uz mogućnost korišćenja tehničke pomoći kroz učešće eksperata SPS-a u implementaciji usvojenih rešenja ili pružanje tehničke pomoći angažovanjem domaćih eksperata.

Telematik kooperativa trenutno broji 160 država članica, a Pošta Srbije punopravan je član od 2002. godine.