Pošta Srbije - Sastanci u radnim jedinicama „Beograd centar” i „Zemun”

18.5.2022.

Sastanci u radnim jedinicama „Beograd centar” i „Zemun”

Prema planu koji u narednom periodu predviđa susrete i razmenu informacija direktora Pošte Srbije sa svim upravnicima pošta širom zemlje, danas su održani sastanci u radnim jedinicama „Beograd centar” i „Zemun”, u prisustvu direktora i zamenika direktora Funkcije poštanske mreže Dejana Šijaka i Viktora Kostića, i direktora radnih jedinica „Beograd centar” i „Zemun” Darka Ognjenovića i Mire Murić.

Direktor Đorđević razgovarao je sa upravnicima pošta o planovima i novinama u radu, daljem unapređenju materijalnog položaja zaposlenih, novom pravilniku koji reguliše prekovremeni rad, stimulacije i korekcije zarade,  a koji će doprineti adekvatnom vrednovanju radnog učinka i nagrađivanju onih koji se ističu. Upravnici pošta obavestili su direktora Đorđevića o potrebama i specifičnostima u funkcionisanju usluga na lokalu i dali konkretne predloge za unapređenje poslovanja.

Uz redovnu razmenu informacija sa zaposlenima do nivoa pojedinačnih pošta, direktor Đorđević najavio je nove usluge zasnovane na daljoj digitalizaciji procesa, otvaranje novih poslovnica, nastavak obnove voznog parka, kao i angažovanje novih kolega na konkursu za zapošljavanje poštara, dostavljača, vozača i šalterskih radnika koji je za samo 15 dana zabeležio izvanredan odziv i interesovanje u celoj Srbiji, sa više od 20.000 prijavljenih kandidata.

Razgovori direktora Đorđevića sa svim upravnicima pošta širom Srbije nastaviće se u narednom periodu.