Pošta Srbije - Održani sastanci sa upravnicima pošta u Sremskoj Mitrovici, Šapcu i Valjevu

1.6.2022.

Održani sastanci sa upravnicima pošta u Sremskoj Mitrovici, Šapcu i Valjevu

Zoran Đorđević, v.d. direktora Pošte Srbije, održao je danas sastanke sa upravnicima svih pošta sa teritorije područnih jedinica Sremska Mitrovica, Šabac i Valjevo, kojima su prisustvovali direktor i zamenik direktora Funkcije poštanske mreže Dejan Šijak i Viktor Kostić.

O poslovanju njihove organizacione celine, odvijanju procesa na terenu, specifičnostima i prioritetnim potrebama za investiranje u narednom periodu, izvestili su direktori područnih jedinica Branislava Nedić, Adam Aleksić i Vladimir Krsmanović.

Status brojnih projekata na modernizaciji procesa rada, ostvareni napredak i plan aktivnosti za naredni period, bile su teme o kojima je govorio direktor Đorđević. U razmeni mišljenja o temi od najvećeg interesovanja prisutnih – rotaciji upravnika i novom pravilniku o svrstavanju pošta u redove, upravnici su imali pitanja i komentare, dok je direktor Đorđević objasnio očekivanja poslovodstva od nove organizacije i izneo argumente u korist ove poslovne odluke, koja će, prema prvim pokazateljima, olakšati rad i doprineti povećanju kvaliteta.

Plan obnove poslovnica na ovom području i raspored pristizanja kontigenata novih dostavnih vozila i drugih sredstava za rad, takođe su bili na dnevnom redu, kao i novine u planiranju ruta poštara i dostavljača i status projekta „Mobilni poštar”, kojima se postižu optimizacija resursa i širenje opsega usluga.

Prema ranije utvrđenom planu, očekuje se nastavak razgovora direktora Preduzeća sa upravnicima pošta širom Srbije, do pokrivanja svih organizacionih jedinica na celoj teritoriji zemlje.