Pošta Srbije - Održane sednice kolegijuma i proširenog kolegijuma Preduzeća

2.6.2022.

Održane sednice kolegijuma i proširenog kolegijuma Preduzeća

Na današnjim sednicama kolegijuma i proširenog kolegijuma Preduzeća, kojima su prisustvovali direktori regionalnih radnih jedinica, predstavnici zaposlenih i predstavnici sindikata, najvažnija tema bila je informacija o potrebi za izmenom pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova u JP „Pošta Srbije”.

Direktor Zoran Đorđević obrazložio je i sve ostale predloge koji su u pripremi. Po pitanju izmene sistematizacije, rukovodioci funkcija objasnili su razloge za planirane izmene organizacije rada u njihovim područjima delatnosti, i u skladu sa tim potrebne izmene u planiranju kadrova i opisa radnih mesta.

Na dnevnom redu bili su i ostvareni rezultati i plan aktivnosti projekata koji su u toku, kao i dalja modernizacija u okviru projekata koji se očekuju. Razgovarano je i o novom pravilniku o svrstavanju pošta u redove, kao i o rotaciji upravnika, sa osvrtom na do sada postignute rezultate. Povodom stalnog konkursa za zapošljavanje novih izvršilaca, koji i dalje beleži veliki odziv kandidata iz cele Srbije, rečeno je da su u nadležnoj Funkciji upravljanja kadrovima u toku intenzivne aktivnosti na profesionalnoj selekciji kandidata.

Direktor Đorđević govorio je i o potrebama, planovima i novim idejama za unapređenje rada na teritoriji regionalnih radnih i područnih jedinica, prema informacijama dobijenim u direktnim susretima sa upravnicima pošta i direktorima na lokalu, koje preduzima i koji će se nastaviti u narednom periodu.

Dogovoreno je da se sledeći sastanak proširenog kolegijuma Preduzeća održi u naredne dve nedelje.