Pošta Srbije - Pošta posebnu pažnju posvećuje osobama sa invaliditetom

20.6.2022.

Pošta posebnu pažnju posvećuje osobama sa invaliditetom

Pošta Srbije, kao društveno odgovorna kompanija, zapošljava više od 390 osoba sa invaliditetom. Istovremeno, u saradnji sa Savezom slepih Srbije, sagledavamo specifične potrebe slepih kako bismo omogućili što lakši pristup našim objektima i uslugama, rekao je v.d direktora Pošte Srbije obraćajući se učesnicima 28. Međunarodne konferencije Regionalne asocijacioje slepih Balkana.

„Pošta Srbije posebnu pažnju posvećuje unapređenju položaja slepih i slabovidih osoba i u svakodnevnom poslovanju pokazuje visok stepen razumevanja za položaj ove osetljive kategorije. Zato kontinuirano prilagođavamo poslovanje, usluge, informaciono-komunikacione tehnologije, korisnički sistem i infrastrukturu, ali i edukujemo zaposlene za rad sa osetljivim kategorijama korisnika. Sve to preduzimamo u okviru šire podrške Pošte Srbije nacionalnoj platformi i strategiji za unapređenje ukupnog položaja osoba sa invaliditetom”, istakao je Zoran Đorđević.

Savez slepih Srbije uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije, organizuje 28. Međunarodnu konferenciju Regionalne asocijacije slepih Balkana, koja se održava do 22. juna u Beogradu. Na konferenciji učestvuju predstavnici dvanaest zemalja, kao i predstavnici Evropskog Saveza slepih i Saveza slepih Mađarske i Slovenije.