Pošta Srbije - Rukovodstvo sa upravnicima pošta u Subotici

10.8.2022.

Rukovodstvo sa upravnicima pošta u Subotici

Vršilac dužnosti direktora JP „Pošta Srbije“, Zoran Đorđević, direktor i zamenik direktora Funkcije poštanske mreže, Dejan Šijak i Viktor Kostić, danas su u sedištu Regionalne radne jedinice u Subotici održali sastanak sa upravnicima pošta iz Subotice i Sombora u cilju upoznavanja zaposlenih sa aktuelnim projektima i novinama u Preduzeću.

Đorđević je, između ostalog, upravnike upoznao sa sistemom nagrađivanja kroz sistem stimulacija i korekcija zarade, kao i način obračuna prekovremenih sati. Direktor je, govoreći i o ostalim aktuelnim pitanjima, najavio je da će u narednim danima svi zaposleni koji rade na određeno vreme duže od dve godine, nakon obavljenog testiranja dobiti ugovore o radu na neodređeno vreme. On je naglasio da Pošta Srbije mora da bude moderna kompanija koja pruža usluge u svim segmentima, zbog čega se ubrzano radi na digitalizaciji i uvođenju novih usluga.

Direktor Funkcije poštanske mreže Dejan Šijak i njegov zamenik Viktor Kostić upoznali su upravnike sa daljim planovima razvoja poštanske mreže, obnavljanjem dostavne flote novim vozilima koja su nabavljena putem operativnog lizinga i detaljno su objasnili pravilnik o svrstavanju pošta u redove.

U okviru ranije utvrđenog plana za održavanje sastanaka sa svim upravnicima pošta u celoj zemlji, naredni sastanak biće održan u Zrenjaninu.