Pošta Srbije - Ambasador Hil i Zoran Đorđević o unapređenju saradnje

24.8.2022.

Ambasador Hil i Zoran Đorđević o unapređenju saradnje

Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji Kristofer Hil sastao se danas sa Zoranom Đorđevićem, v.d. direktora Pošte Srbije, u sedištu Preduzeća. Tema razgovora bile su mogućnosti za dalje unapređenje saradnje u okviru partnerstva sa Američkom poštom i Amazonom.

Odgovori na aktuelne izazove u međunarodnom poštanskom saobraćaju i rastuću e-trgovinu, nove mogućnosti za povezivanje sa najrazvijenijim poštanskim upravama i najistaknutijim igračima na polju elektronske trgovine u globalnim okvirima, kao i nastavak digitalizacije usluga i procesa, u fokusu su strateških opredeljenja Pošte Srbije, rekao je direktor Đorđević. Dodao je da je u tim nastojanjima prioritet na novim partnerstvima i prenošenju primera dobre prakse.

Ambasadoru Hilu predočeni su ostvareni napredak i planovi za optimizaciju i dodatnu automatizaciju poslovnih procesa, razvoj elektronskih oblika poštanskog saobraćaja, implementaciju ekološki održivih rešenja, osavremenjavanje postojećih i uvođenje novih usluga, paralelno sa poboljšanjem postojećih.

Na sastanku je zaključeno da postoje široke mogućnosti za razmenu iskustava i povezivanje, i to jačanjem direktnih veza između nacionalnih poštanskih operatora Srbije i SAD, kojim će se adekvatno pratiti rast i širenje privredne razmene. Takođe, u okviru filatelističke produkcije Pošte Srbije dogovoren je nastavak filatelističke i kulturne saradnje, u kojoj će aktivan doprinos pružiti Ambasada SAD u Beogradu.