Pošta Srbije - Zaključen Sporazum o saradnji Pošte Srbije i Kancelarije za IT i eUpravu

26.8.2022.

Zaključen Sporazum o saradnji Pošte Srbije i Kancelarije za IT i eUpravu

Sporazum o saradnji Pošte Srbije i Kancelarije za IT i eUpravu, koji obezbeđuje stručnu podršku Kancelarije u primeni informaciono-komunikacionih tehnologija u Javnom preduzeću „Pošta Srbije”, potpisali su danas Zoran Đorđević, v.d. direktora Pošte Srbije, i dr Mihailo Jovanović, direktor Kancelarije za IT i eUpravu.

Ekspertska podrška Kancelarije naročito će obuhvatiti segmente jačanja kapaciteta Pošte za pružanje kvalifikovanih usluga od poverenja za komercijalne korisnike i upotrebe resursa informaciono-komunikacionih tehnologija kojima upravlja Kancelarija.

„Na osnovu višegodišnje saradnje i dobrih rezultata na velikim i važnim državnim projektima, zaključili smo da partnerstvo Pošte i Kancelarije može da bude još šire, u korist države, građana i privrede. Današnji sporazum veoma je značajan za Poštu, jer nam dodatno stavlja na raspolaganje stručne resurse Kancelarije za dalju digitalizaciju poslovnih procesa, gde je potrebno da uložimo dodatne napore. Takođe, bolje i racionalnije ćemo koristiti sopstvene i uvezivati postojeće tehnologije i IT resurse Kancelarije, uz korišćenje Državnog data centra za čuvanje podataka. Obezbedićemo bolji kvalitet univerzalne i drugih poštanskih usluga, rast i razvoj obima elektronskih servisa i ukupno jačanje sistema, i biti spremni za realizaciju zajedničkih IT projekata, širenje usluga elektronske uprave koje pružamo u neposrednom kontaktu sa korisnicima, kao i za nove i sve složenije zadatke u daljoj digitalizaciji društva i uprave”, rekao je Zoran Đorđević.

„Ovim Sporazumom postižemo udruživanje svih kadrovskih i tehničkih kapaciteta. Kancelarija će staviti na raspolaganje sve svoje kvalifikovane sisteme od poverenja – eSanduče, elektronski potpis u klaudu, vremenski žig, šeme elektronske identifikacije, elektronski pečat, kadrovske i tehničke kapacitete za razvoj različitih informacionih sistema i softverskih rešenja, kapacitete mreže eUprave koja već povezuje više od 1.000 tačaka širom zemlje i Državnog  data centra u Beogradu i Kragujevcu koje će Pošta Srbije moći da ponudi komercijalnim korisnicama. Praktično, Pošta Srbije postaje produžena ruka elektronske uprave u komercijalnom sektoru. Sa svoje strane, Pošta Srbije stavlja na raspolaganje mrežu od preko 1.500 pošta gde će građani koji ne mogu neke od usluga za završe preko interneta ili mobilnog telefona, moći da se informišu i obave te usluge u razgovoru sa poštanskim službenicima”, izjavio je dr Mihailo Jovanović.