Pošta Srbije - Pošta će uvek brinuti o potrebama građana

3.9.2022.

Pošta će uvek brinuti o potrebama građana

Paketske usluge Pošte Srbije u unutrašnjem poštanskom saobraćaju namenjene su fizičkim i pravnim licima i preduzetnicima, kojima nije prioritet kratak rok uručenja pošiljke i koji žele da sigurno, po cenama najpovoljnijim na domaćem tržištu, pošalju robu i druge predmete mase do 31,5 kg po paketu, sa rokom uručenja do pet radnih dana širom Srbije. Posebno su prilagođene potrebama internet trgovaca.

„Pošta Srbije brine o svojim građanima, pa će i u narednom periodu raditi na tome da pristupačnost, pogodnosti i usluge budu po meri naših građana. To je naša misija i obaveza”, istakao je direktor Zoran Đorđević.

Najpovoljniju cenu ima i paketska usluga – Običan paket, za slanje paketa bez označene vrednosti, koja za paket mase do 3 kg iznosi i dalje 200 dinara. Cena paketa preko 3 do 5 kg je 250 dinara, a po ceni od 400 dinara kao običan paket šalje se paket mase preko 15 do 20 kg. U 131 pošti omogućeno je preuzimanje pet i više paketa na adresi korisnika po ceni od 100 dinara za jedno preuzimanje, dok za penzionere važi posebna pogodnost do kraja godine – moguće preuzimanje na adresi i manje od pet paketa po istoj ceni, uz penzionersku karticu Fonda PIO na uvid. Prijem paketa vrši se na šalterima svih pošta u Srbiji, dok je uručenje, takođe, na celoj teritoriji Srbije.

Pored plaćanja od strane pošiljaoca, poštarinu za prenos paketa može platiti i primalac. Moguće je i izdavanje i dostavljanje posebnog potvrđenja o izvršenom uručenju paketa, kao i vraćanje povratne dokumentacije. Kao dopunska usluga omogućena je i elektronska potvrda o uručenju pošiljke – SMS poruka.

Korisnicima su za opremanje paketa na raspolaganju Poština aplikativna rešenja u vidu elektronske prijemne knjige za adresovanje. Rok za čuvanje paketa na isporuci u pošti je 20 dana, uz obezbeđenu SMS poruku primaocu kao obaveštenje o prispeću i isporuci paketa.

Prilikom slanja, korisnik sadržaj pakuje u sopstvenu ambalažu. Ambalaža u vidu kutija može se kupiti i na prodajnim mestima Pošte Srbije, u post-šopovima i na šalterima pošta. Korisnik se može opredeliti i za dopunske usluge – rukovanje otkupnom pošiljkom (za pakete sa označenom vrednošću) i rukovanje izdvojenim paketom (lomljiv ili glomazan sadržaj).