Pošta Srbije - Pošta Srbije na konferenciji „Electric Vehicles Days”

8.9.2022.

Pošta Srbije na konferenciji „Electric Vehicles Days”

Tokom učešća na konferenciji „Electric Vehicles Days” (EV Days) koja je danas otvorena u Novom Sadu, vršilac dužnosti direktora Pošte Srbije Zoran Đorđević, govorio je na panelu „Pametni gradovi u službi savremene elektromobilnosti za buduće naraštaje”.

Đorđević je ovom prilikom istakao da Pošta Srbije razvija nove tehnologije, alate i servise u poštanskom saobraćaju, kao i da kontinuirano radi na kreiranju savremenih rešenja, inovacija i usluga, kao i na uvećanju udela električnih i hibridnih vozila u svojoj floti.

„U prošloj godini opredelili smo se za intenziviranje aktivnosti i širenje Poštine dostavne flote u okviru koncepta mikromobilnosti, povećanjem udela vozila na elektro i hibridni pogon, elektrovozila, mopeda i bicikala. U 2022. godini Pošta Srbije pokrenula je nabavke za više od 280 elektrovozila, elektromopeda i elektrobicikala, čime nastavljamo sa društveno odgovornim odnosom prema zajednici, očuvanjem prirode i životne sredine u urbanim gradskim sredinama i poboljšavamo kvalitet naših usluga“, izjavio je Đorđević i dodao da Pošta Srbije kao Preduzeće sa najrazvijenijom logističkom mrežom u Srbiji upotrebu električnih vozila, kao društveno i ekološki osvešćenih rešenja, vidi kao dugoročno rešenje za svoju mrežu u svrhu ukupnog podizanja kvaliteta života u gradskim sredinama.

„EV Days“ konferencija posvećena je elektromobilnosti i okuplja vodeće kompanije iz oblasti automobilske industrije, državne, lokalne i regionalne institucije povezane sa predmetnom oblašću, kao i kompanije koje imaju iskustvo, odnosno planiraju uvođenje rešenja baziranih na elektromobilnosti u svoje poslovanje.