Pošta Srbije - Đorđević i Šapić: Omogućiti preuzimanje poreskih rešenja u poštama

16.9.2022.

Đorđević i Šapić: Omogućiti preuzimanje poreskih rešenja u poštama

Zoran Đorđević, v.d. direktora Pošte Srbije, i gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić, razgovarali su danas o povezivanju poreske administracije Beograda sa Poštom Srbije, kreiranjem nove usluge koja bi za poreske obveznike, fizička lica, omogućila besplatno preuzimanje kopije rešenja o utvrđenom porezu na imovinu na šalterima pošta sa cele teritorije Grada.

Đorđević i Šapić zaključili su da bi bilo korisno za građane Beograda da se ova usluga uspostavi, s obzirom da je najviše poreskih obveznika upravo u Beogradu, kao i da će se založiti da se ista omogući u kratkom roku.

„Pošta Srbije uvek i rado stavlja na raspolaganje najrazvijeniju mrežu svojih poslovnica svim partnerima koji pružaju usluge građanima i zajednički rade na unapređenju ambijenta za njihov svakodnevni život i rad. Zajedno smo na zadatku pružanja boljih usluga, koje štede vreme i novac, smanjuju redove i čekanje, olakšavaju izmirenje obaveza”, rekao je Zoran Đorđević.

Takođe, na sastanku su prezentovana najnovija softverska i aplikativna rešenja Pošte Srbije.