Pošta Srbije - Slavimo Svetski dan pošte

9.10.2022.

Slavimo Svetski dan pošte

Pošta Srbije obeležava Svetski dan pošte – 9. oktobar, zajedno sa nacionalnim poštanskim upravama iz 192 države sveta i više od 5 miliona zaposlenih u preko 600.000 poštanskih filijala. Na godišnjem nivou poštanski sektor isporučuje stotine milijardi poštanskih pošiljaka, dok milijarde ljudi širom planete svakodnevno koristi poštanske usluge.

Zoran Đorđević, v.d. direktora Pošte Srbije, čestitao je Svetski dan pošte zaposlenima i korisnicima poštanskih usluga: ,,Svetski dan pošte prilika je da odamo priznanje poštanskim radnicima, kojih u Pošti Srbije ima 15.000. Oni su najzaslužniji za naš rast i razvoj, i što uspešno odgovaramo najaktuelnijim izazovima poput globalnog tržišta i elektronske trgovine. Pošta Srbije beleži rast poslovnog prihoda, povećanje obima i stalni rast pruženih usluga, a korisnici u sve većem broju poklanjaju poverenje kvalitetu naših usluga, dok gradimo novu modernu kompaniju krojenu prema najboljim primerima prakse. Korporativnu i društvenu odgovornost pokazali smo ekonomskom efikasnošću, dobrim upravljanjem, ulaganjima u razvojne projekte, racionalizacijom poslovanja. Krajnji cilj je da Pošta Srbije postane najuspešnija nacionalna kompanija i lider u regionu.“

Đorđević je kao najveće uspehe od prethodnog Svetskog dana pošte, istakao obnavljanje Poštine infrastrukturno-logističke mreže – nove poslovnice i dostavna vozila, uvođenje elektrovozila, razvoj savremenih informaciono-komunikacionih tehnologija, digitalizaciju poslovnih procesa i nove digitalne usluge. Ulaganja u kadrovski potencijal – obrazovanje i obuku i uslove rada, povećanje broja izvršilaca u tehnologiji ostaju prioriteti rada poslovodstva u narednom periodu, kao i aktivnosti i napori na daljem unapređenju materijalnog položaja zaposlenih, bolji uslovi rada, uz stalni socijalni dijalog po svim pitanjima.

Pošta Srbije je povodom Svetskog dana pošte objavila i prigodno izdanje poštanskih maraka zajedno sa nacionalnim poštanskim upravama širom sveta, u stručnoj saradnji sa Svetskim poštanskim savezom, a motivi izdanja prenose ovogodišnju poruku obeležavanja Pošta za planetu.

Svetski poštanski savez osnovan je 9. oktobra 1874. godine u Bernu, a Kneževina Srbija bila je među 22 države osnivača. Odluka o obeležavanju tog dana kao praznika globalne poštanske zajednice, koja danas okuplja 192 države, doneta je na kongresu Svetskog poštanskog saveza u Tokiju, 1969. godine.