Pošta Srbije - Sastanak direktora Pošte Srbije i Pošte Severne Makedonije

13.10.2022.

Sastanak direktora Pošte Srbije i Pošte Severne Makedonije

Delegacija Pošte Severne Makedonije, na čelu sa novoimenovanim direktorom Vaskom Stefanovim, posetila je Poštu Srbije u cilju daljeg jačanja saradnje i efikasnijeg povezivanja građana i privrede. U okviru radnih sastanaka, vršilac dužnosti direktora Pošte Srbije Zoran Đorđević i Vasko Stefanov su posebnu pažnju posvetili mogućnostima dubljeg poslovnog povezivanja koje pruža inicijativa Otvoreni Balkan.

„Sa direktorom Stefanovim dogovorili smo dalje aktivnosti na ranije utvrđenim oblastima saradnje i iniciranim projektima u kojima bi Pošta Srbije, kao vodeći poštanski operator u regionu, trebalo da pruži stručnu podršku kolegama iz Severne Makedonije. Ovo je posebno važno jer naši zajednički projekti predstavljaju konkretizaciju inicijative Otvoreni Balkan kroz stvaranje tehničkih i institucionalnih mogućnosti za rast tržišta i privredne aktivnosti u cilju efikasnijeg povezivanja građana i poslovnih subjekata u regionu, na čemu Pošta Srbije kao društveno odgovorna nacionalna kompanija posebno insistira”, rekao je Zoran Đorđević.

Pošte Srbije i Severne Makedonije su u avgustu 2021. godine potpisale Protokol o saradnji, koji utvrđuje okvire za razvoj novih zajedničkih servisa, pre svega u oblastima na kojima Pošta Srbije već intenzivno radi - digitalizaciji usluga i razvoju e-komerca. Krajem prošle godine inicirana je i saradnja na projektu uvođenja adresnog koda (PAK) u Pošti Severne Makedonije, u okviru projekta „Translacija adrese u adresni kod” koji je razvio stručni tim Pošte Srbije. Makedonskim kolegama su predstavljene i mogućnosti uključivanja Pošte Severne Makedonije u regionalne projekte Pošte Srbije – PostPak namenjen pravnim licima i preduzetnicima za podsticaj izvoza u okviru internet trgovine i PostKeš – projekat transfera novca.