Pošta Srbije - Održan kolegijum Pošte – Zaključci i poruke važni za zaposlene

5.11.2022.

Održan kolegijum Pošte –  Zaključci i poruke važni za zaposlene

Proširenom kolegijumu Pošte Srbije prisustvovali su izvršni direktori i direktori funkcija, regionalni direktori i upravnici pošta I reda, kao i predstavnici pojedinih sindikata.

Teme sastanka bile su priprema programa poslovanja za narednu poslovnu godinu, shodno izuzetno zahtevnim ekonomskim i drugim izazovima u zemlji i svetu, kao i utvrđivanje aktivnosti koje će JP „Pošta Srbije“ u skladu sa tim preduzimati, kako bi se obezbedilo neometano poslovanje i dodatno unapredili i poboljšali rezultati postignuti u proteklom periodu.

Na kraju sastanka, v. d. direktora Zoran Đorđević je zaključio: „Posle 19 meseci, održanih 88 sednica kolegijuma, 7 proširenih kolegijuma i 13 zasebnih sastanaka sa sindikalnim organizacijama, mogu da vam dam svoj presek i ocenu. Na prvom mestu, zahvaljujući isključivo vašem trudu i posvećenosti, uspeli smo da u proteklom periodu ostvarimo dobre poslovne rezultate, povećamo plate, obezbedimo 24časovno osiguranje i zdravstvene preglede, nabavimo novu opremu i vozila, isplatimo 13-tu platu i postignemo napredak u svim oblastima od značaja za dalji razvoj naše zajedničke kuće, naše Pošte. Da li je to dovoljno? Ja vam kažem da nije! Sigurno smo mogli bolje. Ono što je izvesno je da moramo još mnogo toga da uradimo, ali i da promenimo sebe i svoj odnos prema poslu“.

„Bez obzira na to, želim posebno da istaknem i radnicima odam priznanje za samopregoran i efikasan rad, jer su svi postignuti uspesi isključivo zasluga naših radnika. U narednom periodu nagrade sleduju svima koji su to zaslužili, dodatak na platu, trajno povećanje plata i rad na poboljšanju uslova rada. Kada imamo dobar rezultat i mogućnosti, to pravo pripada svakom zaposlenom u Pošti, za to nije potrebna ničija naknadna pamet i tzv. „borba“, naglašavam da vama to pripada, a moja je obaveza. Ovo posebno naglašavam, jer vidim da postoje pojedinci koji pokušavaju da vrše obmane, kako je sve to posledica nečijih zahteva, protesta ili pretnji. U stvari, svi ti zahtevi uglavnom su zasnovani na nerealnim prohtevima, sa željom da pojedinci profitiraju – i kao takvi samo štete ugledu Pošte Srbije, jačaju konkurenciju i smanjuju poslovne rezultate naše kompanije. Kako da ih prepoznate, to su ljudi na socijalnim mrežama koji vrlo često nisu ili su nekada bili zaposleni u Pošti, a neretko danas zaposleni kod konkurencije. Takve stvari niko od nas koji iskreno volimo Poštu ne želi“, dodao je direktor Đorđević.

„Na kraju, sve što je realno i moguće da ostvarimo, možemo samo zajedničkim dogovorom, zato, uvek sam kao i do sada, spreman za razgovore i dogovore, da čujem predloge, da zajedno nađemo realna rešenja koja će nas učiniti još uspešnijima. Za sve to nam je potreban prvenstveno mir i stabilnost, kao saveznike imamo Vladu Republike Srbije, i samog predsednika Aleksandra Vučića, koji se bore da se naša zemlja izbori sa svim izazovima i ostane jaka, složna i snažna. Sve to meni daje za pravo da smatram da bez obzira na svetsku krizu, da ukoliko budemo mudri, posvećeni sebi i za sebe, možemo ići napred, i da možete očekivati brojna poboljšanja, još veće plate i još bolje uslove rada. Sve to možete shvatiti kao moje obećanje vama, posvećenima i marljivima, odanima Preduzeću za koje vredno i odgovorno radite“, zaključio je Đorđević.

Dodao je i da će ovakvih i sličnih zajedničkih sastanaka biti još do kraja godine, na kojima očekuje prisustvo i ostalih sindikata, shodno praksi koju je uveo, a sve u svrhu dijaloga, iznalaženja najboljih rešenja, izrade planova, analiza rada i koordinacije.