Pošta Srbije - DRI potvrdila ispravnost preduzetih mera novog poslovodstva

10.11.2022.

DRI potvrdila ispravnost preduzetih mera novog poslovodstva

V.d. direktora JP „Pošta Srbije” Zoran Đorđević, odmah po stupanju na dužnost u martu 2021. godine, preduzeo je niz mera na unapređenju poslovnih procesa. Donet je niz pravilnika i odluka, a sve u cilju boljeg poslovanja i uređenja jasnih pravila u radu i  korišćenju imovine.

Đorđević je uspostavio finansijsko upravljanje i kontrolu i zadužio izvršnog direktora da unapredi finansijski sistem. Doneo je pravilnik o korišćenju službenih vozila, kojim je jasno propisao kako se ona koriste, ko ima pravo korišćenja i na koji način se vrši kontrola. Da bi uredio segment angažovanja lica van radnog odnosa, propisao je jasne i transparentne procedure, kojima se broj od više stotina na ovaj način angažovanih izvršilaca sveo na broj dva do tri, dok je preostale angažovao u skladu sa zakonom, zasnivanjem radnog odnosa. Donošenjem pravilnika za javne nabavke i uspostavljanjem kontrolnih mehanizama otklonio je brojne nepravilnosti koje je utvrdila Državna revizorska institucija (DRI), kao i sprečio nastajanje novih nepravilnosti. U narednom periodu, predviđeno je dalje unapređenje, između ostalog, jačanje funkcije interne revizije i sistema bezbednosti uvođenjem posebne službe za unutrašnju kontrolu.

Prethodno, tokom 2021. godine DRI je izvršila reviziju poslovanja Pošte Srbije za 2019. i 2020. godinu kada su utvrđene brojne nepravilnosti, i konstatovane u njihovom izveštaju.

DRI je sada, godinu dana od revizije, potvrdila da su sve uočene nepravilnosti otklonjene, u povratnoj reviziji, a da su preduzete mere efikasne i garantuju da će JP „Pošta Srbije” i nadalje poslovati zakonito.