Pošta Srbije - Širenje saradnje Pošte i osiguravača – tema na Srpskim danima osiguranja

16.11.2022.

Širenje saradnje Pošte i osiguravača – tema na Srpskim danima osiguranja

Na šestoj konferenciji „Srpski dani osiguranja”, Zoran Đorđević, v.d. direktora Pošte Srbije, govorio je danas o potencijalima saradnje JP „Pošta Srbije” sa osiguravačima i istakao spremnost Pošte za širenje poslovne saradnje sa većim brojem osiguravajućih društava, polazeći od razvijenih kapaciteta za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju.

Pošta Srbije direktno i posredno utiče na rast tržišta osiguranja, dok odgovorno štiti imovinu i zaposlene od različitih rizika kojima su izloženi, a od sredine 2017. godine obavlja poslove zastupanja u osiguranju za kompaniju Dunav osiguranje, čime omogućava korisnicima da na šalterima ovlašćenih pošta zaključe ugovor o putničkom zdravstvenom osiguranju, kombinovanom osiguranju domaćinstva, osiguranju pomoć na putu ili od autonezgoda, ili da obezbede zelenu kartu.

„Startovali smo sa prodajom masovnih polisa, ali smo spremni i za uvođenje drugih vrsta polisa, uz širenje prodajne mreže ovlašćenih pošta širom zemlje i stalnu edukaciju i povećanje broja izvršilaca licenciranih za poslove zastupnika u osiguranju. Naši naredni planovi vezani su za nadogradnju mobilnih aplikacija za iOS i Android kojima se omogućava da prošireni set funkcionalnosti i usluga koje pružamo na šalterima bude dostupan i građanima u digitalnom okruženju. Na osiguravačima je da nastupe sa još boljom ponudom i promocijom mogućnosti i koristi koje donose efikasne usluge osiguranja, a na nama kao partneru je da stavimo na raspolaganje razvijenu mrežu poslovnica, obezbeđujući kvalitetnu i profesionalnu uslugu – od pune informacije do finalne realizacije, u potpuno automatizovanom, brzom i jednostavnom postupku. Takođe, kao privatni i poslovni korisnici voljni smo da iskoristimo sve pogodnosti razvijenog sistema osiguranja”, rekao je Đorđević.

Najveći regionalni skup iz oblasti osiguranja „Srpski dani osiguranja 2022”, održava se od 15. do 18. novembra na Zlatiboru. Predstavlja najnovije trendove u sektoru osiguranja i obrađuje najvažnije teme koje utiču na svakodnevno poslovanje osiguravajućih društava, među kojima je i inflacija na svetskom nivou, kao naredni veliki izazov za sektor osiguranja posle pandemije koronavirusa.