Pošta Srbije - Trakasti transporter pušta se u rad u Poštanskom centru u Zemunu

27.11.2022.

Trakasti transporter pušta se u rad u Poštanskom centru u Zemunu

Pošta Srbije nastavlja sa tehnološkim osavremenjavanjem poštansko-logističke infrastrukture, poštansko-logističkih centara i poslovnica. Pošta je nabavila novu mašinu – trakasti transporter, koju je implementirala i pušta u rad u ponedeljak 28. novembra, u tehnološkom prostoru svog najvećeg Regionalnog poštansko-logističkog centra u Zemunu.

Trakasti transporter služi unapređenju procesa manuelnog sortiranja automatizovano nepreradivih pošiljaka mase do 50 kilograma. U značajnoj meri će olakšati rad zaposlenih, kao i uvođenje u posao novih izvršilaca, svesti na minimum pređeni put sa teretom i ubrzati celokupan proces sortiranja pošiljaka. Mašina je modularna i lako se prilagođava obliku prostora u kom se obavljaju radni procesi, uz mogućnosti podešavanja brzine i promene smera kretanja.

„Strateško opredeljenje Pošte Srbije je kontinuirano unapređenje logističkih kapaciteta, automatizacija i digitalizacija u skladu sa zahtevima korisnika i institucijama države, kao i razvojem respektabilne konkurencije. U regionalnim i lokalnim poštanskim centrima, nastavljamo da povećavamo pouzdanost prerade, uz obezbeđivanje neophodnih kapaciteta za povećanje obima postojećih usluga. Pored mašina za automatizovano sortiranje pošiljaka koje već posedujemo, nastavljamo sa ulaganjima u nove mašine i opremu i automatizaciju radnih procesa svuda gde je to moguće, u funkciji boljih i efikasnijih eksploatacionih procesa sortiranja, pretovara, transporta, skladištenja, komisioniranja i drugih komercijalnih tržišnih zahteva, na projektovanom nivou kvaliteta usluga. Sve to radimo u cilju još veće pouzdanosti i kvaliteta poštanskog servisa, zadovoljstva korisnika, obezbeđujući istovremeno i bolje uslove rada zaposlenih”, rekao je Zoran Đorđević, v.d. direktora Pošte Srbije.