Pošta Srbije - Održan uvodni sastanak o planu aktivnosti na sprovođenju reforme Pošte

11.1.2023.

Održan uvodni sastanak o planu aktivnosti na sprovođenju reforme Pošte

Zoran Đorđević, v.d. direktor Pošte Srbije, i Boriša Šarenac, predsednik Nadzornog odbora Pošte Srbije, održali su danas sastanak sa ministrom prof. dr Mihailom Jovanovićem i predstavnicima Ministarstva informisanja i telekomunikacija i Pošte Srbije, angažovanim u Radnoj grupi za sprovođenje reforme Javnog preduzeća „Pošta Srbije” i Komisiji za podršku aktivnostima radne grupe za sprovođenje reforme.

Teme sastanka bile su priprema plana aktivnosti na sprovođenju reforme Pošte Srbije, kao i usaglašavanje agende i termina narednog zajedničkog sastanka na kome će učestvovati širi sastav poslovodstva Pošte i svi članovi Radne grupe za sprovođenje reforme i Komisije za podršku aktivnostima reforme, kako bi se blagovremeno i efektivno planirale i otpočele aktivnosti na reorganizaciji i reformi Preduzeća.

Današnjem sastanku prisustvovale su v.d. pomoćnika ministra informisanja Katarina Tomašević, načelnica u Ministarstvu informisanja Marija Vučinić, direktorke Funkcije usluga, Funkcije pravnih poslova i upravljanja nepokretnostima i Prateće funkcije strategije i procene poslovnog rizika u Pošti Srbije – Bojana Nikolić, Nataša Dimitrijević i Mirjana Rafael, i vođa projekta u Pošti Srbije Dragana Bojović.