Pošta Srbije - Poseta ambasadora Turske – u fokusu filatelija i saradnja sa Turskom poštom

19.1.2023.

Poseta ambasadora Turske – u fokusu filatelija i saradnja sa Turskom poštom

Ambasador Turske u Srbiji Hami Aksoj i vršilac dužnosti direktora Pošte Srbije Zoran Đorđević održali su sastanak na kojem je razgovarano o narednoj zajedničkoj aktivnosti Ambasade i Pošte.

Dogovoreno je da sledeći korak bude načinjen u okviru filatelističke delatnosti i saradnje koja postoji već više godina, i to objavljivanjem novog prigodnog filatelističkog izdanja u čast obeležavanja značajnog jubileja – 100 godina od osnivanja Republike Turske. Pošta Srbije ranije je objavila prigodnu poštansku marku povodom 140 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa Republike Srbije i Republike Turske, u stručnoj saradnji sa Ambasadom Republike Turske u Beogradu.

Planirana aktivnost oslanja se i jedan je od segmenata partnerstva uspostavljenog potpisivanjem memoranduma o saradnji Pošte Srbije i Turske pošte, kojim je utvrđen okvir za dugoročno zajedničko angažovanje i rad na razvoju usluga, razmeni stručnih znanja i iskustava o međunarodnim platformama za e-trgovinu, elektronskom prenosu novca i u brojnim drugim segmentima. Aktivnosti na pripremi i otpočinjanju više različitih projekata planirane su za realizaciju u tekućoj godini.