Pošta Srbije - Primeri dobre prakse – iskustvo Slovačke pošte

25.1.2023.

Primeri dobre prakse – iskustvo Slovačke pošte

Martin Luptak, koji je bio na čelu Slovačke pošte u periodu jun 2020-septembar 2022. godine, posetio je danas Poštu Srbije i sa Zoranom Đorđevićem razgovarao o rezultatima velike poštanske reforme sprovedene u Slovačkoj pošti tokom njegovog mandata na poziciji generalnog direktora.

Luptak je izneo svoje viđenje upravljanja uspešnom transformacijom Slovačke pošte, koja je je među najvećim kompanijama i poslodavcima u Slovačkoj, u modernu i efikasnu evropsku poštansku upravu, kao i iskustva iz implementacije novih projekata i usluga.

Direktor Đorđević rekao je da razmenom primera dobre prakse Pošta Srbije može upoznati različite uspešne modele i za sebe odabrati najbolji ili pojedinačne segmente različitih modela, koji će joj pomoći u zadacima aktuelne transformacije i reforme poslovanja u Pošti Srbije, kako bi u svemu i što je pre moguće dostigla nivo najuspešnijih poštanskih uprava.