Pošta Srbije - Zaključci sa proširenog kolegijuma Pošte Srbije

26.1.2023.

Zaključci sa proširenog kolegijuma Pošte Srbije

Vršilac dužnosti direktora JP „Pošta Srbije” Zoran Đorđević održao je danas prvi prošireni kolegijum Preduzeća u 2023. godini, kojem su pored izvršnih direktora i direktora funkcija, prisustvovali direktori svih radnih jedinica Pošte Srbije i upravnici pošta. Đorđević je upoznao rukovodioce sa rezultatima poslovanja i najavio sastanke projektnih timova u cilju daljeg razvoja Pošte Srbije.

Na sastanku održanom u Regionalnom poštansko-logističkom centru „Beograd” u Zemunu, Đorđević je najavio sastanak sa predsednicom Vlade Republike Srbije Anom Brnabić, kako bi se nastavilo sa daljim unapređenjem rada preduzeća i digitalizacijom.

Đorđević je obavestio prisutne da će na sajtu Pošte Srbije biti objavljena i ocena kvaliteta radnih jednica u 2021. i 2022. godini, koja će biti javno dostupna i najavio godišnje rangiranje i nagrađivanje zaposlenih iz radnih jedinica na osnovu kvaliteta usluga te radne jedinice.

„Očekuje nas šira saradnja sa lokalnim samoupravama gde god je to moguće, na korist svih građana Srbije. Takođe, Otvoreni Balkan otvara mogućnost da sarađujemo i sa poštanskim upravama u regionu, očekuju nas projekti sa poštama Crne Gore i Republike Srpske u cilju širenja asortimana usluga. Trenutno razmatramo i uvođenje usluge mobilni novčanik, a u toku je uvođenje praćenja pošiljki u realnijem vremenu i postavljanje specijalizovanih paketomata, takozvanih „boksova” u zgradama koji bi po zahtevu upravnika bili postavljeni u tim zgradama”, izjavio je Đorđević.