Pošta Srbije - Delegacija Pošte Crne Gore u poseti

26.1.2023.

Delegacija Pošte Crne Gore u poseti

Najviši predstavnici Pošte Crne Gore, Igor Bulatović, predsednik Odbora direktora, i Dragan Tufegdžić, izvršni direktor, borave u zvaničnoj dvodnevnoj poseti Pošti Srbije, i sa Zoranom Đorđevićem, v.d. direktorom Pošte Srbije i drugim visokim rukovodiocima Pošte Srbije, razgovaraju i razmatraju praktičnu implementaciju protokola o poslovnoj saradnji JP „Pošta Srbije” i Pošte Crne Gore, koji je nedavno zaključen u Podgorici.

 

Prvi radni sastanak održan je na teme poštanskog poslovanja i utvrđivanja mogućih pravaca saradnje i termin plana uvodnih aktivnosti.

Delegacija Pošte Crne Gore obišla je potom najznačajniji regionalni poštansko-logistički centar Pošte Srbije u Zemunu, kao i PTT muzej sa ciljem dogovora o razmeni muzejskih eksponata, potom i Centar za elektronsko poslovanje sa digitalnom arhivom, kako su digitalizacija usluga i razvoj e-komerca, među strateški najvažnijim pravcima razvoja i modernizacije obe poštanske uprave.