Pošta Srbije - Redovni sastanak direktora sa sindikatima

1.3.2023.

Redovni sastanak direktora sa sindikatima

Redovni sastanak Zorana Đorđevića, v.d. direktora Pošte Srbije, održan je danas sa predstavnicima dva reprezentativna sindikata – Sindikata PTT Srbije i Sindikata Radnik Pošte Srbije, i Sindikata JP PTT saobraćaja Srbija – Nezavisnost.

Razgovor je vođen o svim aktuelnim temama od značaja za poslovanje i radni i materijalni položaj zaposlenih.