Pošta Srbije - Nova usluga "PostPak"

16.4.2018.

Nova usluga „PostPak”

Potpisan Sporazum o razmeni međunarodnih otkupnih pošiljaka između javnih poštanskih operatora Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, što će doprineti razvoju e-trgovine.

Na 21. Međunarodnom sajmu privrede u Mostaru, predstavnici JP „Pošta Srbije” Beograd, JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo, Pošte Srpske AD Banja Luka, Hrvatske pošte d.o.o. Mostar i Pošte Crne Gore AD Podgorica, potpisali su Sporazum o razmeni otkupnih poštanskih pošiljaka – „PostPak”. Sporazumom su regulisani međusobni odnosi, kriterijumi i cene razmene otkupnih „PostPak” pošiljaka između navedenih operatora, a primenjivaće se od jula.

„PostPak” je nova međunarodna poštanska usluga koja će omogućiti slanje robe i dokumenata do 30 kilograma u regionu, uz potpis i naplatu otkupnog iznosa u korist pošiljaoca prilikom uručenja. Važno je istaći da će se nova usluga realizovati uz posebnu uslugu „Otkupno rukovanje”. „PostPak” će građanima i privredi u regionu obezbediti olakšice u poslovanju, kvalitetnu infrastrukturu za e-trgovinu, dostupnu i pouzdanu mrežu za kupovinu preko interneta.

Dakle, korisnici će iz zemalja potpisnica Sporazuma elektronski moći da naruče proizode koje žele, kao „PostPak” paket, koji će biti uručen na kućnoj adresi, uz naplatu otkupnog iznosa koji se pošiljaocu doznačava Međunarodnom elektronskom uputnicom.