Pošta Srbije - Korekcije cena poštanskih usluga

2.3.2023.

Korekcije cena poštanskih usluga

Javno preduzeće „Pošta Srbije” korigovalo je cene poštanskih usluga u unutrašnjem i međunarodnom poštanskom saobraćaju usvajanjem novih cenovnika koji će se primenjivati od 1. aprila 2023. godine. Nakon izvršenih analiza i na osnovu nove metodologije obračuna, u domenu univerzalne poštanske usluge, bilo je nužno izvršiti korekcije cena koje su se za prethodnih devet godina samo dva puta menjale.

Promena cena neophodna je za nesmetano obavljanje univerzalne poštanske usluge na teritoriji cele Republike Srbije, uz poštovanje standarda i parametara kvaliteta. Vodeći računa o svemu ovome, a posebno o našim korisnicima, nove cene, i nakon korekcije, biće na nivou najnižih cena u odnosu na poštanske operatore u okruženju.

Pošta Srbije kao društveno-odgovorno preduzeće, a uz podršku Ministarstva finansija i Vlade Republike Srbije, i dalje će po najnižim cenama pružati usluge svojim građanima.

Cene svih poštanskih usluga koje će se primenjivati od 1. aprila 2023. godine dostupne su na sajtu Pošte posta.rs.