Pošta Srbije - Održan panel o budućnosti univerzalne poštanske usluge i reforme Pošte

15.3.2023.

Održan panel o budućnosti univerzalne poštanske usluge i reforme Pošte

Na panelu „Održivost univerzalne poštanske usluge u svetlu digitalizacije” u Privrednoj komori Srbije, govorili su dr Nikola Trubint, potpredsednik Evropskog komiteta za poštansku regulativu (CERP), Ljubomir Ostojić, direktor Sektora za poštanske usluge (RATEL), prof. dr Dragana Šarac, Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, prof. dr Nikola Knežević, Saobraćajni fakultet u Beogradu, i Zoran Đorđević, v.d. direktor Pošte Srbije.

Zoran Đorđević rekao je da današnja razmena stručnih znanja i mišljenja ima za cilj da ponudi ideje i rešenja za izazove koji su pred nama i da odgovor na ključno pitanje da li sve poštanske usluge treba u potpunosti digitalizovati. „Prema iskustvima i naučenim lekcijama ranije iz ratnog stanja, nedavno pandemije, nameće se zaključak da Pošta treba da nastavi da pruža i klasične usluge, u postojećem obliku, koje su tekle neprekinuto i uslovima rata i drugih velikih bezbednosnih rizika. Pošta Srbije nastaviće da se upravlja prvenstveno prema potrebama naših korisnika, a posebno će obratiti pažnju na najstarije korisnike, koji imaju određene poteškoće da se prilagode trendu opšte digitalizacije. Mi ćemo im u tome pomoći, a projekat koji upravo danas otpočinjemo – e-Novčanik omogućiće im da sigurno izvrše svoja plaćanja. Tu su i drugi projekti sa kojima smo već daleko odmakli, podrška e-komercu, e-Notar, e-Arhiviranje, javni paketomati, sada i personalizovani paketomati za objekte stanovanja i kompanije. Nastavljamo sa obnavljanjem voznog parka, Novi Sad će biti potpuno opremljen ekološkim vozilima, povećanjem kapaciteta logističkih centara, poboljšanjem uslova rada i materijalnog položaja i nagrađivanjem zaposlenih”, izjavio je Đorđević.

Izlaganja panelista, diskusija i zaključci panela važni su za sagledavanje prethodnih stručnih analiza procesa pokrenutih i onih koji će uslediti u susret novom Zakonu o poštanskim uslugama. Istaknuto je da i pored zahteva za brzom digitalizacijom koja direktno utiče na sadržaj univerzalne poštanske usluge, proces digitalizacije, kao i univerzalna poštanska usluga, moraju biti poslovno održivi i za državu i za Poštu, zahtevaju stručno sagledavanje i optimizovan vremenski rok.

Sagovornici su za ciljeve identifikovali – izradu sveobuhvatne analize sa akcentom na studiju RATEL-a o održivosti univerzalne poštanske usluge, kao kratkoročni cilj, što je i zadatak iz Strategije razvoja poštanskih usluga u RS 2021-2025; na srednji rok – da se stručna i održiva rešenja inkorporiraju u Zakon o poštanskim uslugama;dugoročno – integrisanje poštanske infrastrukture u državnu infrastrukturu, kako bi se precizno utvrdilo mesto Pošte u državnim poslovima.

Po pitanjima reforme Pošte Srbije, zaključeno je da će modernizovana Pošta moći da da presudan doprinos reformama u državi, posebno nastavku procesa digitalizacije. Sveopštom stručnom analizom, rečeno je dalje, neophodno je utvrditi celokupnu listu poslova i zadataka koje Pošta može da obavlja za državu, uvažavajući sve posebnosti potreba građana i privrede.

Razvoj poslova koji mogu postati deo Univerzalne poštanske usluge, tema je najvišeg prioriteta koja zahteva multidisciplinarnu obradu, reč je o posebnoj privrednoj oblasti, jer pored Vlade Srbije, RATEL-a i Pošte Srbije nema drugih aktera koji bi sagledali potrebe građana, privrede i institucija – istaknuto je. Sagovornici su se dotakli i nezamenjive uloge poštanske infrastrukture tokom najrazličitijih kriznih perioda, poput bombardovanja 1999, epidemije kovida-19, elementarnih nepogoda, što ukazuje na ulogu i značaj održivosti Pošte kao jednog od faktora stabilnosti države.

Pošta Srbije održala je danas prezentaciju nove premijum usluge za brzu, laku i pametnu 24/7/365 isporuku pošiljaka. Personalizovani Poštini paketomati namenjeni individualnom i kolektivnom stanovanju, i personalizovani kompanijski paketomati namenjeni poslovnim objektima, izloženi su u prostoru Privredne komore i demonstrirano je njihovo korišćenje i pogodnosti koje donose individualnim i kolektivnim korisnicima. Za informacije i naručivanje zainteresovani se mogu obratiti Pošti Srbije.