Pošta Srbije - Prošireni kolegijum Preduzeća održan u Funkciji poštanske mreže

16.3.2023.

Prošireni kolegijum Preduzeća održan u Funkciji poštanske mreže

Vršilac dužnosti direktora JP „Pošta Srbije“ Zoran Đorđević održao je danas prošireni kolegijum Preduzeća kom su, pored izvršnih direktora i direktora funkcija, prisustvovali i direktori svih radnih jedinica Pošte Srbije.

Na sastanku održanom u Funkciji poštanske mreže, direktorka Prateće funkcije strategije i procene poslovnog rizika Mirjana Rafael prezentovala je prisutnima rezultate poslovanja, kvalitet rada i produktivnost radnih jedinica van regija i regionalnih radnih jedinica u 2022. godini, dok je direktorka Prateće funkcije interne revizije Bojana Potežica predstavila rezultate rada interne revizije.

Nakon detaljne analize godišnjih izveštaja, direktor Đorđević govorio je o razvojnim planovima Pošte Srbije za 2023. godinu.

„Prateći naš cilj transformisanja u uspešnu kompaniju intenzivno radimo na poboljšanju svih segmenata poslovanja Pošte Srbije. U narednom periodu na internom planu očekuje nas reorganizacija i jasnija sistematizacija radnih mesta, dok paralelno radimo na unapređenju prodajnih aktivnosti i na daljem razvoju naših usluga. Ustanova smo u koju građani Republike Srbije imaju ogromno poverenje koje želimo da opravdamo kvalitetom i ponudom naših usluga, pa nas tako u narednom periodu očekuju nove pogodnosti za naše korisnike u vidu e-Novčanika i personalizovanih Poštinih paketomata koji će biti dostupni građanima i kompanijama“, izjavio je Đorđević.