Pošta Srbije - Održana sednica proširenog kolegijuma - tema reorganizacija

11.5.2023.

Održana sednica proširenog kolegijuma - tema reorganizacija

Vršilac dužnosti direktora Pošte Srbije Zoran Đorđević, održao je danas u Regionalnom poštansko-logističkom centru „Beograd“ prošireni kolegijum u cilju informisanja zaposlenih o aktuelnoj izmeni unutrašnje organizacije JP „Pošta Srbije“.

Đorđević je istakao da je opšti cilj reorganizacije uspostavljanje modela u kome će sve organizacione jedinice biti motivisane da doprinose maksimiziranju profita Preduzeća, kao jedinstvenog sistema, po uzoru na organizacionu strukturu savremenih poštanskih uprava.

„Pri izradi unutrašnje organizacije ugledali smo se na najbolje primere, a razmena iskustava sa kolegama iz Pošte Slovenije pomogla nam je da dođemo do najoptimalnijih rešenja koja bi mogla biti primenjena pri izmeni unutrašnje organizacije. Težimo da se decentralizujemo i da u narednom periodu uprostimo procedure, a sve u cilju veće operativnosti i konkurentnosti, kao i daljeg unapređenja kvaliteta naših usluga. Očekujemo da implementacijom novog modela postignemo vidljive efekte i obezbedimo efikasniju realizaciju ključnih razvojnih aktivnosti poput digitalizacije i uvođenja novih usluga, optimizacije ruta i unapređenja praćenja pošiljki“, izjavio je Đorđević.

Đorđević je prezentujući predlog nove makroorganizacije Preduzeća naglasio važnost učestvovanja sindikata u aktuelnim promenama i zahvalio im na izuzetno konstruktivnim i korisnim predlozima koji će poslovodstvu poslužiti kao važna smernica.

Ovom prilikom, prisutnima su prezentovani izveštaji o dosadašnjoj realizaciji planova nabavki i poslovanju RJ/RRJ/PJ za prvi kvartal tekuće godine. Takođe, upoznati su sa kadrovskim pitanjima u vezi sa korišćenjem bolovanja, raspoređivanjem tehničara u pošti i nagrađivanjem zaposlenih, kao i sa rezultatima analize Službe unutrašnje kontrole.

Sastanku su pored izvršnih i direktora funkcija prisustvovali i direktori Radnih jedinica van regija i Regionalnih radnih jedinica, pomoćnici direktora regionalnih radnih jedinica za područne jedinice, upravnici pošta prvog reda i van reda, kao i zaposleni zaduženi za kadrovske poslove u Radnim jedinicama van regija i Regionalnim radnim jedinicama i predstavnici sindikata.