Pošta Srbije - Sindikati i Đorđević o reorganizaciji, povećanju plata i isplati dobiti

14.6.2023.

Sindikati i Đorđević o reorganizaciji, povećanju plata i isplati dobiti

Predstavnici „Sindikata PTT Srbije”, Sindikata JP PTT saobraćaja Srbije „Nezavisnost” i Sindikata „Radnik” sastali su se danas sa predsednikom Nadzornog odbora Pošte Srbije Borišom Šarencem i vršiocem dužnosti direktora Pošte Srbije Zoranom Đorđevićem, kako bi razgovarali o aktuelnoj mikro i makro organizaciji Preduzeća.

„Sugestije koje poslovodstvo dobija od sindikata, kao predstavnika svih naših zaposlenih, od izuzetne su nam važnosti i u izradi aktuelne reorganizacije i sistematizacije. Bitne odluke koje trasiraju put Pošte Srbije uvek donosimo zajedno, u dijalogu za koji smo od prvog dana otvoreni“, rekao je Đorđević, naglasivši da je saglasan sa delom primedbi koje su na sastanku izneli sindikati.

Đorđević je prilikom razgovora o isplati dobiti podsetio sindikate da je pre dva meseca dogovoreno da isplate bude, a da će se termin isplate znati po završetku izrade reorganizacije, a najranije 1. avgusta.

Dogovoreno je i da po završetku procesa reorganizacije bude organizovan sastanak predsednika Nadzornog odbora Pošte Srbije, direktora Preduzeća i gore navedenih sindikata sa Ministarstvom finansija, na kojem će Ministarstvu biti predočena konačna verzija reorganizacije i njeni pozitivni efekti, kao i da će tom prilikom biti otvoreno pitanje povećanja zarade i isplate dobiti.