Pošta Srbije - Sastanak Projektne grupe za sistematizaciju poslova u Pošti

19.6.2023.

Sastanak Projektne grupe za sistematizaciju poslova u Pošti

Projektna grupa za sistematizaciju poslova u JP „Pošta Srbije” zasedala je danas u punom sastavu, a uvodnom sastanku prisustvovali su v.d. direktor Pošte Srbije Zoran Đorđević i predsednik Nadzornog odbora Pošte Srbije Boriša Šarenac. Rad Projektne grupe oslanja se na dosadašnje rezultate Radne grupe za sprovođenje reforme, koja je uspešno napravila predlog nove organizacije, a kako bi se osigurali efektivan nastavak i uvezivanje daljih aktivnosti na reorganizaciji Preduzeća.

Polazeći od ostvarenog napretka na sprovođenju reforme JP „Pošta Srbije” i utvrđenih potreba nove efikasne makro i mikroorganizacije koja je u pripremi, direktor Đorđević predočio je očekivanja poslovodstva i zaposlenih, da se u narednom kraćem periodu posvećeno, ozbiljno i punim kapacitetom pristupi zadacima u skladu sa mandatom – na utvrđivanju optimalnog predloga za novu sistematizaciju radnih mesta u Preduzeću. Od posebne važnosti za sve zaposlene, je zadatak na izradi metodologije za vrednovanje radnih mesta, istakao je Đorđević, i poručio da će na tim zadacima Projektna grupa imati svu neophodnu pomoć i nepodeljenu podršku poslovodstva i sindikata.

Projektna grupa okuplja predstavnike relevantnih funkcija i stručnih službi u Preduzeću – Funkcije pravnih poslova i upravljanja nepokretnostima, Funkcije upravljanja kadrovima, Prateće funkcije strategije i procene poslovnog rizika, kao i predstavnike sindikata PTT Srbije, JP PTT saobraćaja Srbije – Nezavisnost i Sindikata Radnik.

U narednom periodu planirano je formiranje radnih grupa za plate, platne razrede i matricu plata.