Pošta Srbije - Redovan sastanak sa Službom unutrašnje kontrole

23.6.2023.

Redovan sastanak sa Službom unutrašnje kontrole

Zoran Đorđević, v.d. direktor Pošte Srbije i predsednik Nadzornog odbora JP „Pošta Srbije“ Boriša Šarenac, održali su danas redovan sastanak sa kolegama iz Službe unutrašnje kontrole.

Služba unutrašnje kontrole, formirana sa zadatkom provere zakonitosti svih donetih odluka i kontrole njihovog sprovođenja, izvestila je direktora i predsednika Nadzornog odbora o prikupljenim podacima, sprovedenim kontrolama i njihovim rezultatima, preduzetim merama, i prezentovala dalje planove rada.